Till sidans huvudinnehåll
Flygfoto över Kviberg i nordöstra Göteborg.

Socialförvaltningen Nordost

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Organisation och ledning

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Våra verksamheter

Socialförvaltningen Nordost stöttar familjer och individer för att alla ska kunna leva och bo och ha ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen ansvarar också för aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Andra viktiga verksamheter är föreningsstöd, trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och demokratifrågor.

Så behandlar vi personuppgifter

Du ska känna dig trygg med hur socialförvaltningen Nordost hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

I fokus

ett barn blir buret
Omsorg och stöd

Göteborgs Stads första socialtjänstrapport

Fler vill lämna en kriminell bana, hemlösheten minskar och cirka tusen barn i Göteborg fick insatser på grund av våld i nära relationer. Det, och mycket mer, visar Göteborgs Stads första socialtjänstrapport. – Vi ska utveckla socialtjänsten utifrån rapportens resultat, säger Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i socialförvaltningen Centrum.

Relaterad information

Kommun och politik

Överklaga beslut

Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Händer som skriver på tangentbord.

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i socialnämnden Nordost.

En bunt papper på ett bord.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från socialnämnden Nordost.

${loading}