Till sidans huvudinnehåll
nämndmöte

Överförmyndarnämnden

Alla kommuner i Sverige har ansvar för att ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Göteborg har överförmyndaren en egen politiskt tillsatt nämnd och överförmyndarens förvaltning tillhör nämnden för demokrati och medborgarservice.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i överförmyndarnämnden

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter överförmyndarnämndens handlingar och protokoll.

Nämndens uppdrag

Här kan du läsa reglementet som gäller överförmyndarnämnden.

Mötestider

Nämnden sammanträder cirka en gång per månad och mötena är stängda för allmänheten. Mötena hålls på Ekelundsgatan 1.

Budget och årsrapport

Varje år beslutar nämnden om en budget som ska gälla för nästa år. Den innehåller mål och uppdrag som ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. Årsrapporten redogör för hur verksamheten har utvecklats under året och vad som krävs för att fortsatt förbättring.
${loading}