Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för miljöförvaltningen


Miljöförvaltningen har drygt 260 anställda och är organiserad i tre olika verksamhetsavdelningar och fyra stödavdelningar. I förvaltningsledningen ingår direktören och samtliga avdelningschefer.

Direktör

Anna Ledin

Telefon: 031-368 37 01
E-post: anna.ledin@miljo.goteborg.se

Livsmedelskontroll och tillstånd

 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd för alkohol
 • Tillstånd att sälja folköl, cigaretter och tobak

Avdelningschef: Angelica Winter

Telefon: 031-368 38 33
E-post: angelica.winter@miljo.goteborg.se

Miljötillsyn

 • Hälsoskydd
 • Miljöskydd
 • Mark- och vattenskydd

Avdelningschef: Peter Berntsson

Telefon: 031-368 39 43
E-post: peter.berntsson@miljo.goteborg.se

Stadsmiljö

 • Driva och samordna ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, bland annat genom Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
 • Miljöövervakning – luft, buller och ekologisk övervakning
 • Energi- och klimatrådgivning

Avdelningschef: Marcus Jahnke

Telefon: 031-368 38 20
E-post: marcus.jahnke@miljo.goteborg.se

Ekonomi, inköp, planering och uppföljning, utveckling

Avdelningschef: Björn Nordtorp Lillieström

Telefon: 031-368 39 90
E-post: bjorn.nordtorp.lilliestrom@miljo.goteborg.se

HR och verksamhetsservice

Avdelningschef: Veronica Andersson

Telefon: 031-36 837 34
E-post: veronica.andersson@miljo.goteborg.se

IT och kommunikation

Avdelningschef: Jeanette Sandén

Telefon: 031-368 39 00
E-post: jeanette.sanden@miljo.goteborg.se

Ärende- och informationshantering

Avdelningschef: Aili Giselsson

Telefon: 031-368 38 01
E-post: aili.giselsson@miljo.goteborg.se

Från sundhetsnämnd till miljöförvaltning

Göteborgs hälsovårdsfrågor behandlades en gång i tiden av de så kallade magistraten. 1831, när koleran härjade, upprättades den första "sundhetsnämnden". Den upplöstes 1836 och en ny nämnd utsågs 1847 då koleran åter börjat breda ut sig över Europa. 1853-1858 var ytterligare en sundhetsnämnd verksam. Redan ett par decennier tidigare hade sockennämnder inrättats på landsbygden. 1858 bildades Göteborgs sundhetsnämnd. Ett stort fokus var under mycket lång tid på hälsofrågor och hygien. År 1875 inrättades hälsovårdsnämnden, som blev den egentliga föregångaren till dagens nämnd.

Så här har verksamheten kallats fram till idag:

 • Göteborgs sundhetsnämnd 1858 - 1874
 • Hälsovårdsnämnden 1875 - 1 juli 1983
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1juli 1983 - 31 december 1993
 • Miljönämnden 1 januari 1994 – 31 december2010
 • Miljö- och klimatnämnden 1 januari 2011 -

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}