Till sidans huvudinnehåll

Om Kretslopp och vatten


Varje dag, året runt, ser Kretslopp och vatten till att göteborgarna får rent och gott vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att avloppsvattnet leds bort till reningsverket. Förutom att se till att vardagen fungerar är vi med och utvecklar ett Göteborg som växer som aldrig förr.

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning i Göteborgs Stad som leds av Kretslopp och vattennämnden. Vi finansieras till största delen av de avgifter som kunderna betalar, men har också vissa skattefinansierade uppdrag.

Rent vatten i kranen

Kretslopp och vatten ansvarar för Göteborgs två vattenverk. Där renas och produceras dricksvatten till alla göteborgare dygnet runt, året om. Vi levererar också dricksvatten till flera av Göteborgs grannkommuner. Förutom att producera dricksvatten ansvarar vi för Göteborgs 176 mil långa ledningsnät för dricksvatten. Vi lägger nya ledningar, byter ut gamla och lagar vattenläckor.

Leda avloppsvattnet till reningsverket

Förutom alla ledningar för stadens dricksvatten, finns ett 256 mil långt avloppsledningsnät under Göteborgs gator. Vi arbetar med att underhålla dessa avloppsledningar och ser till att avloppsvattnet kan ledas till reningsverket. På reningsverket, som drivs av Gryaab, renas avloppsvattnet innan det släpps ut i Göta älvs mynning. Vi arbetar också med att förebygga stopp i avloppet på olika sätt, bland annat genom att informera om vad man inte får spola ner i avloppet.

Hämta, samla in och minska mängden avfall

Det är Kretslopp och vattens ansvar att informera om hur soporna ska sorteras och hur vi tillsammans kan arbeta för att minska mängden avfall. Förvaltningen har i uppdrag att samla in rest- och matavfall från alla hushåll och verksamheter i Göteborg. För detta anlitar vi just nu entreprenörerna Renova och Nordisk Återvinningsservice (NÅS). Vi driver Göteborgs fem återvinningscentraler Alelyckan, Bulycke, Högsbo, Sävenäs och Tagene. Utöver detta driver vi även Återbruket, där man kan lämna in och köpa begagnat byggmaterial.

Rusta för skyfall och hantera och rena dagvatten

Kretslopp och vatten samordnar Göteborgs Stads skyfallsarbete. Det innebär att Göteborg ska klara av kraftiga skyfall. Vi arbetar också med att hantera och rena dagvatten (regn och smältvatten).

Kretslopp och vatten som arbetsgivare

Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi är ungefär 500 personer som ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar. Med målet att göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart går säkerhet, miljö och hållbarhet som en röd tråd genom vår verksamhet. Hos oss arbetar både elektriker, rörläggare, IT-tekniker, processledare, kundsamordnare och ingenjörer under ett och samma tak. Vi sitter i ljusa, nybyggda och aktivitetsbaserade lokaler vid Alelyckans vattenverk, där vi tillsammans vidareutvecklar och rustar Göteborg för framtiden.


Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}