Till sidans huvudinnehåll

Kretslopp och vattens verksamhet

Om Kretslopp och vatten

Varje dag, året runt, ser Kretslopp och vatten till att göteborgarna får rent och gott vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att avloppsvattnet leds bort till reningsverket. Förutom att se till att vardagen fungerar är vi med och utvecklar ett Göteborg som växer som aldrig förr.

Lagar och regler som styr vårt arbete

Här hittar du de lagar och regler som främst styr Kretslopp och vattens arbete med avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vattentjänster.

Våra entreprenörer och utförare

Delar av Kretslopp och vattens uppdrag utförs av externa aktörer, såsom avfallsinsamling och rening av avloppsvatten.

Avfallsplan för Göteborg

Varje kommun har en avfallsplan. Eftersom invånarna i kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund dagligen rör sig alltmer över kommungränserna, betyder gränserna allt mindre. Därför har Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö tagit fram gemensamma mål för hållbar avfallshantering.

Vatten-, avlopps- och avfallshistorik

I 250 år drack göteborgarna orenat vatten som togs direkt från Vallgraven och kanalerna. Samma vattenkälla användes samtidigt som transportled och avfallsplats. Det fick duga för stadens invånare ända tills sjukdomsspridningen blev ohanterlig.

Avfallsstatistik

Göteborgs befolkning uppgår till knappt 580 000 personer som alla lämnar avfall efter sig. Det har visat sig att när det är högkonjunktur i samhället blir det en större mängd hushållsavfall och tvärtom – när det är lågkonjunktur sjunker mängden hushållsavfall.

Avloppsstatistik

Det är fascinerande att man kan "tvätta" skitvatten så att det blir acceptabelt att hälla ut i naturen igen. Under vägen händer en hel del. Här är lite statistik över avloppsflödet i Göteborg.
${loading}