Till sidans huvudinnehåll

Avfallsstatistik


Göteborgs befolkning uppgår till knappt 580 000 personer som alla lämnar avfall efter sig. Det har visat sig att när det är högkonjunktur i samhället blir det en större mängd hushållsavfall och tvärtom – när det är lågkonjunktur sjunker mängden hushållsavfall.

Mängden hushållsavfall

Här nedan kan du se hur mängden hushållsavfall från Göteborg har varierat över de senaste åren. Statistiken över hushållsavfallet är uppdelad i olika fraktioner – olika slags avfall.

Antalet invånare i Göteborg

År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

Räknat 31 december 616 285 587 549 583 376 579 281

571 814

548 166 541 115

Avfallsmängder

Avfallsmängder

År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

Total mängd hushållsavfall (ton) 205 799 208 240 213 780 213 869 220 555 220039 218 866
Total mängd hushållsavfall (kg/invånare) 334 354 367 369 386 401 404
Restavfall (ton) 98 339 99 240 99 603 103 058 105 220 107 800 108 900
Restavfall (kg/invånare) 160 169 171 178 184 197 201
Bioavfall/matavfall(ton) 22 492 21 687 21 380 22 785 22 813 20647 19662
Bioavfall/matavfall(kg/invånare) 36 37 37 39 40 38 36
Grovavfall fastighetsnära (ton) 4 894 5 059 5 406 5 059 4 894 4 600 4 500
Grovavfall ÅVC (ton) 37 544 37 741 41 683 38 246 41 719 42 161 38 791
Grovavfall ÅVC (kg/person) 69 73 81 75 82 85,4 80
Grovavfall ÅVC (kg/besök) 183 144 162 178 181 148 144
Farligt avfall (ton) Ej bilbatterier efter 2016 4 4 5 4 3 452 3 681 3 357
Farligt avfall (kg/invånare) 5,9 6,2 8,1 6,3 6,0 6,7 6,2
Farligt avfall exkl impregnerat trä (ton) Ej bilbatterier efter 2016 1 1 1 1 909 987 976
Farligt avfall exkl impregnerat trä (kg/invånare) 1,4 1,5 1,8 1,6 1,6 1,8 1,8
Elavfall (ton) 3 326 3 220 3 682 3 453 3 819 5 305 5 217
Elavfall (kg/invånare) 5,4 5,5 6,3 6,0 6,7 9,7 9,6
Slam från enskilda avlopp (ton) 19 127 19 879 19 684 19 079 18 895 20 500 19 700
Slam från fettavskiljare (ton) 16 410 14 739 15 161 8 998 8 105 8 000 5 900
Producent-ansvarsmaterial (ton) 31 710 37 709 35 666 35 915 36 888 33818 36 174
Producent-ansvarsmaterial: Förpackningar och tidningar (kg/invånare) 58 64 61 62 65 62 67
- varav tidningar (ton) 3 850 4 548 5 137 6 720 7 188 11397 13 966
- varav kartong (ton) 10 773 11 058 9 790 8 226 7 897 7121 6 699
- varav plast (ton) 5 145 5 088 5 008 4 628 4 586 3086 2 706
- varav glas (ton) 14 682 15 928 14 670 15 391 16 320 11441 12 013
- varav metall (ton) 1 110 1 087 1 061 950 898 773 790

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling

År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

Andel villakunder med matavfallsinsamling (%) 61 61 58 57 55 48 44
Andel villakunder med hemkompost (%) 18 18 19 19 20 22 25
Andel lägenheter med matavfallsinsamling (%) Har ingen data Har ingen data Har ingen data Har ingen data 80 77 74
Andel verksamheter medmatavfallsinsamling (%) 58 58 56 54 53 47 41
Andel matavfallav tillgänglig mängdsom samlas in (%) 56 43 42 45 45 38 38

Besöksfrekvenser

Besöksfrekvenser

År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

Antal besök på ÅVC 307 413 398 482 385 11 320 289 303 888 283 600 269 600
Antal besök Farligt-Avfall-bilen 5 175 3 566 3 888 3 798 6 199 7 500 6 500

Sorteringskvalité

Sorteringskvalitet

År 2022 År 2021 År 2020 År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

Andel farligt avfall i restavfall (%) 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
Andel elavfall i restavfall (%) 0,01 0,01 0,01 0,41 0,4 0,4 0,4
Andel förpackningsmaterial i restavfall (%) 35,8 35,8 35,8 36,9 37 34 34
Andelmatavfall i restavfall (%) 20,7 20,7 20,7 25,7 26 28 28

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}