Till sidans huvudinnehåll

Avfallsplan för Göteborg


Varje kommun har en avfallsplan. Eftersom invånarna i kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund dagligen rör sig alltmer över kommungränserna, betyder gränserna allt mindre. Därför har Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö tagit fram gemensamma mål för hållbar avfallshantering.

Göteborgs Stads avfallsplan 2021–2030 styr avfallshanteringen fram till år 2030 och ska vara vägledande i hela avfallsskedjan. Planen består dels av den regionala avfallsplanen som gäller för hela Göteborgsregionen , dels den lokala bilagan för Göteborgs Stad.

EU:s övergripande strategi för avfall , som kallas avfallshierarkin, genomsyrar avfallsplanen. Avfallshierarkin handlar om att arbeta förebyggande för att undvika att avfall uppkommer, minska avfallets farlighet, avgifta kretslopp, använda avfall som den resurs det faktiskt är och att ta hand om det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på ett säkert sätt.

Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030

Sex målområden i avfallsplanen

Syftet med avfallsplanen är att förebygga avfall och utveckla hantering av det avfall som trots det uppstår. Vid planering av den nya avfallsplanens målområden har hänsyn tagits till krav i lagstiftning och utvärdering av tidigare arbete med avfallsplan (A2020). Under respektive målområde i nya avfallsplanen finns både mål och åtgärdsområden framtagna. I planen beskrivs även de styrmedel som planeras att användas och hur målen mäts och följs upp.

De sex målområdena i Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030 är:

  • Förebyggande : Avfallet ska minska från hushåll och kommunens verksamhet – då minskar miljöpåverkan och kostnader
  • Återanvändning : Allt som kan återanvändas ska återanvändas
  • Insamling & återvinning : Avfallshantering på bästa möjliga vis
  • Fysisk planering: Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen
  • Användarfokus : Användare ska vara nöjda och tycka att det är enkelt att bidra till en hållbar avfallshantering
  • Nedskräpning: Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}