Till sidans huvudinnehåll

Budget och årsrapport för Inköp och upphandlingsnämnden


Budget och verksamhetsplan för 2023

Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade under budgetåret. Den ligger till grund för nämndens verksamhetsplan som tillsammans med grunduppdraget styr förvaltningens arbete under året.

Årsrapport 2022

I årsrapporten följs kommunfullmäktiges mål och uppdrag för nämnden upp. Dessutom redovisas det ekonomiska läget, personalfrågor och väsentliga avvikelser i grunduppdragen.

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-366 37 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}