Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter inom idrotts- och föreningsförvaltningen


Idrotts- och föreningsförvaltningen ska ge göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid.

Förvaltningens uppdrag och verksamheter kan delas in i fyra huvudområden:

Stöd och bidrag till föreningslivet

Idrotts- och föreningsnämnden stöttar föreningslivet för att ge alla en möjlighet till en meningsfull fritid. Det gör vi bland annat genom att:

Tillhandahålla väl fungerande anläggningar och friskvårdsaktiviteter

Idrotts- och föreningsförvaltningen erbjuder gym, motionscentrum och simhallar till göteborgarna. Vi skapar aktiva mötesplatser genom att driva och hyra ut idrottsanläggningar och erbjuda platser för utomhusmotion. 

Vi planerar och utvecklar idrottsområden och uppmuntrar till rörelse och friskvård genom kampanjer och aktiviteter.

Utforma och bygga anläggningar

I Göteborg ska stadens invånare kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. Idrotts- och föreningsförvaltningen bygger just nu och de kommande åren mer än någonsin, samtidigt som många befintliga idrottsanläggningar rustas upp.

Läs mer om pågående och framtida planer på sidan Så utvecklas idrottsområden och motionsanläggningar.

Långsiktigt tillgodose behovet av idrottsanläggningar i Göteborg

Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar med att kartlägga och analysera framtida behov av idrottsanläggningar, bland annat genom en lokalbehovsplan som är underlag för beslut om investeringar, bidrag och markupplåtelser. Även det idrottspolitiska programmet, som idrotts- och föreningsnämnden fattade beslut om 2023, tar ett helhetsgrepp om anläggningsfrågan. 

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor, kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 20 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Fax
031-368 20 01

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller synpunkter.
${loading}