Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 11:51

Fram till ungefär klockan 18 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

Heden

Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen skapar förutsättningar så att fler göteborgare kan leva aktiva och hälsosamma liv. Därför stöttar vi Göteborgs föreningar och ansvarar för kommunala idrotts- och motionsanläggningar.

Organisation och ledning

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Så behandlar vi personuppgifter

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag, eller om du har godkänt det. Här beskriver vi våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar.

Verksamheter inom idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen ska ge göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid.

Nyheter från idrotts- och föreningsförvaltningen

Konstgräsplan med vita linjer

Flera bollplaner får nytt konstgräs 2024

2024-04-16

I Göteborg finns många konstgräsplaner som föreningar och andra kan boka. Planerna används flitigt, blir slitna och behöver byta underlag efter några år. Under 2024 får fem bollplaner nytt konstgräs.

Två barn spelar pingis utomhus.

Dags att söka sommarlovsbidrag från idrotts- och föreningsförvaltningen

2024-04-02

Nu kan ideella föreningar och organisationer söka bidrag för att arrangera aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. Sista ansökningsdag är 22 april.

En tom bassäng i grå betong, med ett ljusblått hopptorn vid fönstren.

En smygtitt inne på Frölundabadet

2024-03-19

Frölundabadet har varit stängt för renovering sedan juni 2023. Vi gör nu ett besök för att se hur det ser ut innan renoveringen tar fart.

Får idrotten plats i ett växande Göteborg?

2023-12-07

Säsongens sista avsnittet av Götepod tar upp ämnet idrotts- och motionsanläggningar i ett växande Göteborg.

Notiser från idrotts- och föreningsnämnden

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 26 mars

2024-03-27

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om Göteborgsförslag om konstgräsplan vid Styrsöskolan.

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 27 februari

2024-02-28

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om utvecklingsbidrag och att utreda förutsättningarna för en mindre konstgräsetablering på en av Dalenplanerna.

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 6 februari

2024-02-07

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om den utredningen som gjorts om förutsättningarna att omhänderta ett verksamhetsbortfall av Valhallabadet.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i idrott- och föreningsnämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för idrotts- och föreningsnämnden.

${loading}