Till sidans huvudinnehåll

Kvalitetsrapport 2019/2020


I kvalitetsrapporten för läsåret 2019/2020 kan du bland annat läsa om elevernas måluppfyllelse och utvecklingen som har skett under det senaste läsåret. Du får också veta vilka utmaningar som finns och hur de bör hanteras för att utveckla undervisningens kvalitet.

Syntolkning: I filmen visas olika skolor och skolmiljöer i Göteborgs Stads kommunala skolor. Bengt Randén, förvaltningsdirektör på grundskoleförvaltningen, befinner sig i olika skolmiljöer när han berättar om kvalitetsrapporten läsåret 2019/2020. 

Här kan du läsa en textad version av filmen

Ökad kvalitet i undervisningen

I den här filmen får du se några goda exempel inom förstärkningsområdet ”Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande”. Filmen visar hur Utmarksskolan arbetar med lektionsstruktur och läskunskaper, och hur Solbackeskolan genom små förändringar har skapat en inkludering mellan eleverna i anpassad grundskola och grundskolan.

Syntolkning: I filmen träffar du Sofia som är lärare på Utmarksskolan, Torbjörn som är rektor på Utmarksskolan och Lena som är rektor på Solbackeskolan. Filmen utspelar sig i olika skolmiljöer och miljöer runtomkring skolorna.

Här kan du läsa en textad version av filmen

Tydligare ansvar, styrning och ledning

I den här filmen får du se några goda exempel inom förstärkningsområdet ”Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat”. Häng med när rektorer och medarbetare på skolorna berättar om hur de arbetar med kooperativt lärande, ledarskap i klassrummet, administrationens betydelse för att skapa struktur och hur elevassistenter kan involveras mer i det pedagogiska uppdraget.

Syntolkning: I filmen träffar du Tuija rektor på Guldhedsskolan 3–6, Ulrika lärare på Guldhedsskolan, Karin lärare i fritidshem och fritidshemsutvecklare på Guldhedsskolan, Jenny lärare på Skårsskolan, Pia rektor på Skårsskolan F-6, Ann-Louise biträdande rektor på Kannebäcksskolan F-9, Tina elevassistent på Kannebäcksskolan och Viktoria lärare på Kannebäcksskolan. Filmen utspelar sig i olika skolmiljöer och miljöer runtomkring skolorna.

Här kan du läsa en textad version av filmen

Ökad likvärdighet mellan skolor

I den här filmen får du se några goda exempel inom förstärkningsområdet ”Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar”. Ta del av vad rektorer pratar om i nätverket för skolor i socioekonomiskt utsatta områden, hur och varför det är viktigt att arbeta med elevernas språkkunskaper och hur man som rektor fördelar resurser utifrån likvärdighet.

Syntolkning: I filmen träffar du Marika rektor på Lövgärdesskolan, Torbjörn rektor på Utmarksskolan, Marie lärare på Långmosseskolan, Eva-Marie förskollärare på Långmosseskolan, Martina lärare på Långmosseskolan och Anna-Kristina rektor på Långmosseskolan. Filmen utspelar sig i olika skolmiljöer och miljöer runtomkring skolorna.

Här kan du läsa en textad version av filmen

Läs rapporten

Kvalitetsrapporten finns i två versioner: en fullständig rapport och en sammanfattning. 

Kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020

Sammanfattning av kvalitetsrapporten för läsåret 2019/2020  

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}