Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-21

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 17:17

Fram till ungefär klockan 21 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

Årsrapporter och delårsrapporter i grundskoleförvaltningen


I delårsrapporterna och årsrapporten finns bland annat en nulägesbild utifrån mål, uppdrag och processer. Uppföljningsrapporterna tas fram tre gånger per år: mars, augusti och december.

Grundskoleförvaltningens årsrapport 2023: Utmaningar, åtgärder och resultat

Under 2023 har förvaltningen behövt anpassa organisationen på alla nivåer för att nå en ekonomi i balans. Förutom den direkta påverkan på medarbetare och elever i skolan har anpassningsarbetet gjort att prioriterade utvecklingsområden har pausats eller drivits i en lägre takt.

I årsrapporten följer grundskoleförvaltningen bland annat upp grundskolenämndens verksamhetsplan och strategier, förvaltningens ekonomiska resultat, personalläget, kvalitetsarbetet och säkerhetsfrågor.
Här kan du läsa grundskoleförvaltningens årsrapport 2023.

Rapporter

Årsrapporter

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Delårsrapporter

2023

Delårsrapport 1

Delårsrapport 2


Bilagor till delårsrapport 2
Kompetensförsörjning
Förteckning styrande dokument grundskolenamnden
Ledningssystem for hälso- och sjukvård inom elevhälsan
Ledningssystem for hälso- och sjukvård inom Skolfam
Resultat och prognos augusti per skolområde    


2022

Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

2021

Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

2020

Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

2019

Uppföljningsrapport 1

Uppföljningsrapport 2

2018

Uppföljningsrapport 3

Uppföljningsrapport 2

Relaterad information

Förskola och utbildning

Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapporter

Här kan du läsa grundskoleförvaltningens kvalitetsrapporter.

Förskola och utbildning

Budget och resursfördelning

Här kan du läsa om grundskoleförvaltningens budget och resursfördelning.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}