Till sidans huvudinnehåll

Rapporter i grundskoleförvaltningen

I grundskoleförvaltningens rapporter följer vi löpande upp resultaten i våra skolor samt grundskolenämndens mål och uppdrag. Syftet med rapporterna är att ge styrinformation till grundskolenämnden och kommunledning om förvaltningens utveckling.

Årsrapporter och delårsrapporter

I delårsrapporterna och årsrapporten finns bland annat en nulägesbild utifrån mål, uppdrag och processer. Uppföljningsrapporterna tas fram tre gånger per år: mars, augusti och december.

Nuläges- och omvärldsanalyser

I Göteborg ska alla nämnder ta fram verksamhetsnomineringar inför Göteborgs Stads budgetarbete. Grundskoleförvaltningen tar även fram en omvärldsanalys som är underlaget för grundskolenämndens verksamhetsnominering.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Kvalitetsrapporter

Varje år skriver grundskoleförvaltningen en kvalitetsrapport. Rapporten beskriver förutsättningarna och resultaten för våra grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidshem. Den innehåller också slutsatser och rekommendationer inför kommande år.

${loading}