Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Rapporter i grundskoleförvaltningen

I grundskoleförvaltningens rapporter följer vi löpande upp resultaten i våra skolor samt grundskolenämndens mål och uppdrag. Syftet med rapporterna är att ge styrinformation till grundskolenämnden och kommunledning om förvaltningens utveckling.

Årsrapporter och delårsrapporter

I delårsrapporterna och årsrapporten finns bland annat en nulägesbild utifrån mål, uppdrag och processer. Uppföljningsrapporterna tas fram tre gånger per år: mars, augusti och december.

Nuläges- och omvärldsanalyser

I Göteborg ska alla nämnder ta fram verksamhetsnomineringar inför Göteborgs Stads budgetarbete. Grundskoleförvaltningen tar även fram en omvärldsanalys som är underlaget för grundskolenämndens verksamhetsnominering.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Kvalitetsrapporter

Varje år skriver grundskoleförvaltningen en kvalitetsrapport. Rapporten beskriver förutsättningarna och resultaten för våra grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och fritidshem. Den innehåller också slutsatser och rekommendationer inför kommande år.

${loading}