Till sidans huvudinnehåll

Resursfördelning i grundskoleförvaltningen

I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Syftet med modellen är att fördela resurserna efter elevernas behov och att stärka deras förutsättningar att nå målen i skolan

Vad är en resursfördelningsmodell?

Resursfördelningsmodellen är ett sätt att fördela de ekonomiska resurserna till stadens skolor på ett sätt som tar hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Syftet med resursfördelningsmodellen är att skapa möjligheter för en mer likvärdig skola där resurserna kan styras dit behoven är som störst. Med likvärdig skola i det här sammanhanget innebär att alla elever ska ha tillgång till undervisning med lika god kvalitet och ge varje elev eller grupp av elever, möjlighet att lyckas.

Vad innebär en resursfördelningsmodell?

  • Modellen ger förutsättningar för en likvärdig resursfördelning till kommunala och fristående skolor.
  • Modellen ger förutsättningar för en väl fungerande uppföljning av resursanvändandet.

Film om resursfördelningsmodellen i Göteborgs Stad

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}