Till sidans huvudinnehåll

Resursfördelning förskola


Förskoleförvaltningens resursfördelningsmodell innebär att vi satsar mer där det behövs mest.

Vad är en resursfördelningsmodell?

En resursfördelningsmodell är ett sätt att fördela de ekonomiska resurserna till stadens förskolor på ett sätt som tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov.

Resursfördelningsmodellen ska utjämna skillnaderna

Förskoleförvaltningen har tagit fram en gemensam resursfördelningsmodell för alla stadens förskolor. Syftet är att öka styrningen mot en mer likvärdig förskola, vilket innebär att mest resurser läggs där behoven är som störst. Likvärdig förskola innebär i det här sammanhanget att alla barn ska ha tillgång till undervisning med lika god kvalitet.

Vad innebär resursfördelningsmodellen?

Resursfördelningsmodellen för förskolan innebär att:

  • resurserna fördelas utifrån barnens behov och förutsättningar.
  • utgångspunkten är en likvärdig resursfördelning till kommunala och fristående förskolor.
  • det finns goda förutsättningar för en väl fungerande uppföljning av hur vi använder resurserna, sett ur ett hela-staden-perspektiv. 

Barnpeng

För varje inskrivet barn får förskolan en så kallad barnpeng. Barnpengen består av två delar: 

  • Ett grundbelopp som fördelas lika per barn. Beloppets storlek beror på barnets ålder och vistelsetid på förskolan. Grundbeloppet utgör 95 procent av barnpengen. 
  • Ett strukturbelopp som fördelas utifrån ett så kallat socioekonomiskt index. En förskola där många vårdnadshavare har låg utbildning och låg inkomst får ett högre strukturbelopp. Strukturbeloppet utgör 5 procent av barnpengen.  

Små förskolor med upp till 20 barn får en genomsnittlig barnpeng. Det betyder att när grundbeloppet beräknas tas ingen hänsyn till barnens vistelsetid.


Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om resursfördelning och barnpeng så kan du kontakta förskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}