Till sidans huvudinnehåll
Bild på tom konferanslokal med bord och stolar i varma färger.

Exploateringsnämnden

Relaterad information

Kommun och politik

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i exploateringsnämnden.

Kommun och politik

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från exploateringsnämnden.

Nämndens uppdrag

Nämnden har ansvar för kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Mötestider

Exploateringsnämnden sammanträder med 3-4 veckors mellanrum med uppehåll under sommaren.
${loading}