Till sidans huvudinnehåll
Bild på fastighet

Exploateringsförvaltningen

Exploateringsförvaltningen äger kommunens mark och ansvarar för markförsörjningen, för en långsiktig och hållbar utbyggnad av Göteborg. I uppdraget ingår även att ansvara för genomförande av exploateringsprojekt och stadens stora och komplexa infrastrukturinvesteringar, men också att tillhandahålla boende för hemlösa.

Organisation och ledning

Exploateringsförvaltningen har ungefär 370 medarbetare fördelat på sju avdelningar.

Våra verksamheter

Exploateringsförvaltningen arbetar i huvudsak inom följande områden: kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Så behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter som myndighet, markägare och hyresvärd. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss exempelvis vid besök, när du mejlar till oss eller tecknar ett avtal med oss.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i exploateringsnämnden.

Kommun och politik

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från exploateringsnämnden.

${loading}