Till sidans huvudinnehåll
Bild på fastighet

Exploateringsförvaltningen

Exploateringsförvaltningen är exploateringsnämndens förvaltning och har cirka 330 anställda. Nämnden har ansvar för kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Har du skickat mejl som inte kommer fram?

13 april 2023

De gamla mejladresserna till tjänstepersoner som tidigare arbetade på fastighetskontoret, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret fungerar inte längre. Kontakta Kontaktcenter på 031-365 00 00 om du behöver hjälp med att hitta en persons nya mejladress.

Läs mer om ny organisation för stadsutveckling.

Våra verksamheter

Exploateringsförvaltningen arbetar i huvudsak inom följande områden: kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Så behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter som myndighet, markägare och hyresvärd. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss exempelvis vid besök, när du mejlar till oss eller tecknar ett avtal med oss.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i exploateringsnämnden.

Kommun och politik

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från exploateringsnämnden.

${loading}