Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning i förvaltningen för demokrati och medborgarservice


Här hittar du information om hur förvaltningen är organiserad och kontaktuppgifter till förvaltningsledningen.

OrganisationsschemaFörvaltningsledning

Demokrati och medborgarservice har sitt huvudkontor på Ekelundsgatan 1. På huvudkontoret finns förvaltningsledningen med direktör, avdelningschefer och vissa stödfunktioner.

Förvaltningsdirektör

Eva Englund
Telefon: 031-365 00 23
E-post: eva.englund@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Sofie Brolin
Telefon: 031-365 09 43
E-post: sofie.brolin@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Koordinator kunddialog och tjänster

Anette Hermansson
Telefon: 031-365 00 67
E-post: anette.hermansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

HR

Marie Bake
Avdelningschef
Telefon: 031-365 00 44 
E-post: marie.bake@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomi- och internservice

Martin Jansson
Avdelningschef
Telefon: 031- 368 08 31
E-post: martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Kommunikation och kansli

Malin Baeza Roos
Avdelningschef
Telefon: 031-368 08 05
E-post: malin.baeza@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Utveckling och analys

Karim Zendegani
Avdelningschef
Telefon: 031-368 09 38
E-post: karim.zendegani@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Niclas Bengtsson
Avdelningschef
Telefon: 031-365 00 66
E-post: niclas.bengtsson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Om utveckling och analys
Avdelningen stödjer stadens verksamheter i att utveckla och utföra service bland annat genom digitalisering. Vi påverkar mot hållbara konsumtionsmönster samt bedriver ett proaktivt demokratiarbete. Vi har också ett särskilt ansvar för den nationella minoriteten romer.

Medborgarservice och support

Monica Frisell Aasland
Avdelningschef
Telefon: 031-365 00 50
E-post: monica.aasland@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Om medborgarservice och support
Avdelningen erbjuder servicevägledning, samhällsvägledning och stöttar stadens förvaltningar och bolag genom redaktionell samordning, stöd och support för stadens gemensamma externa digitala kanaler och tjänster.

Rådgivning och överförmyndarverksamhet

Maria Holmgren
Avdelningschef
Telefon: 031-365 00 52
E-post: maria.holmgren@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Om rådgivning och överförmyndarverksamhet
Avdelningen arbetar med rådgivning, kunskapshöjande insatser och myndighetsutövning för att underlätta hållbara konsumtionsval, stärka våra målgruppers privatekonomiska förutsättningar och skydda personer som inte själva kan ta tillvara sina rättigheter eller sköta sin ekonomi.

Kontakta demokrati och medborgarservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}