Till sidans huvudinnehåll

Så skapas goda relationer med omvärlden


Göteborg är en stad som är öppen för världen och de internationella relationerna är viktiga för framtiden. Genom att vara mottagliga och dela med oss kan vi skapa goda relationer med omvärlden.

Göteborgs Stads samarbete med vänorter och partnerstäder

Staden har sedan länge flera partnerstäder och vänorter. Dessa samarbetsavtal ingicks för att utbyta kunskap och erfarenheter och få möjlighet att delta i olika projekt. Partnerstadsavtalen med Chicago, Kiel, Krakow, Lyon, Newcastle, Rostock, Shanghai, Tallin och Xi’an är vilande. Avtalen uppdateras inte, utan samarbeten sker i stället främst inom olika bolag och förvaltningars uppdrag. Visst utbyte av artighetskaraktär förekommer med dessa partnerstäder.

Göteborgs partnerstad Nelson Mandela Bay Municipality

Nelson Mandela Bay Municipality (NMBM) i Sydafrika är en partnerstad sedan 1999. Partnerskapet är en förutsättning för att driva gemensamma projekt. Projekten finansieras av SIDA genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) . Samarbetet gör det möjligt att byta erfarenheter och samverka kring projekt som berör lokal demokrati.

Vänorter

Ett vänortssamarbete är en speciell relation mellan kommuner. Göteborgs Stads nordiska vänorter är Århus, Åbo och Bergen. Politiker och andra representanter träffas vartannat år för att jämföra erfarenheter, utbyta idéer och diskutera gemensamma utmaningar.

Internationella besök

Besök ger en möjlighet för Göteborgs Stad att fördjupa och utveckla internationella samarbeten. Besöken syftar till att lyfta fram och visa upp stadens verksamhet samt att utveckla dessa och skapa ett mervärde genom det kunskapsutbyte som följer därmed. Vid viktiga ceremonier och besök representeras Göteborgs Stad av stadens ledande politiker. Ofta tas besöken emot i våra representationslokaler.

Representationsbesök

De vanligast förekommande besöken är av så kallad protokollär karaktär. Det vill säga besök på en hög politisk nivå som riktar sig till kommunfullmäktiges ordförande och med representation som syfte.

VIP-besök

Göteborg är en viktig industri- och hamnstad och är också residensstad i Västra Götalands län. Därmed får Göteborg ta emot besök av statschefer, högt uppsatta politiker eller kungligheter från andra länder. Vid dessa besök samarbetar Göteborgs Stad med Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Studiebesök

Att ta emot studiebesök till förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad är ett bra sätt att visa upp våra kompetenser för omvärlden. Det finns ett stort internationellt intresse av att studera hur vi i Göteborg arbetar med till exempel stadsutveckling och miljöfrågor.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}