Till sidans huvudinnehåll
Bild på fartyg i hamninloppet i Göteborg.

Internationellt arbete

Göteborg är en stad skapad för en internationell framtid. Genom att vara öppna för världen och samarbeta med andra städer och länder delar vi med oss och utvecklas. Göteborg är en betydelsefull och viktig aktör på den europeiska arenan.

Så skapas goda relationer med omvärlden

Göteborg är en stad som är öppen för världen och de internationella relationerna är viktiga för framtiden. Genom att vara mottagliga och dela med oss kan vi skapa goda relationer med omvärlden.

EU-arbete i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar.

Internationella organisationer och nätverk

Göteborgs Stads engagemang i internationella organisationer och nätverk gör det möjligt att ta tillvara Göteborgs intressen, knyta kontakter med andra städer och regioner, omvärlds- och intressebevakning, få möjlighet till utbyte av erfarenheter och att delta i olika projekt.

Omvärlds- och intressebevakning

Göteborgs Stad har en omfattande omvärlds- och intressebevakning som långsiktigt och strategiskt bevakar nationella och internationella frågor som påverkar Göteborg.

Representationskontor i Bryssel

Göteborgs Stads kontor i Bryssel har som huvuduppgift att representera Göteborgs Stad gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel. Detta görs på plats genom påverkan av lagstiftningsförslag, initiering och stöd till strategiska utvecklingsprojekt med EU-finansiering samt genom omvärldsbevakning.

International relations

Gothenburg is a sustainable city that is open to the world. We believe that international relations are important for the future. There is also great international interest in Gothenburg. By being receptive and sharing, we create good relationships with the outside world.
${loading}