Till sidans huvudinnehåll

Att jobba på stadsmiljöförvaltningen


Vi har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

Det här gör vi 

Exempel på uppdrag som ingår i nämndens ansvar:

 • anlägga, förvalta och utveckla stadens offentliga rum, till exempel parker, bad-och lekplatser. 
 • besluta om kommunala naturvårdsreservat, naturminnen, biotopskyddsområden samt kulturreservat
 • vara trafiknämnd och väghållningsmyndighet inom staden
 • kommunens färd- och riksfärdtjänst
 • ansvara för gaturenhållning, snöröjning med mera av allmänna platser.

Organisationsstruktur

Utöver HR-, ekonomi- samt utveckling och styrningsavdelning, finns följande avdelningar på stadsmiljöförvaltningen:

 • planering och investering
 • utemiljöer och stadsliv
 • mobilitet och serviceresor
 • anläggning och infrastruktur
 • drift och underhåll

Våra mål

 • Framkomligheten ska vara god och andelen göteborgare som använder hållbara trafikslag ska öka, samtidigt som biltrafiken ska minska, i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.
 • Buller, luftföroreningar, partiklar och utsläpp av växthusgaser från trafiken ska minska.
 • Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.

Det här kan du jobba som

Inom stadsmiljöförvaltningen finns många olika yrkesroller. Några av dem är: Trafikplanerare, transportplanerare, projektledare, djurvårdare, gaturenhållare och anläggningsarbetare.

Det här erbjuder vi 

Vi eftersträvar ett hållbart arbetsliv, där du kan kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.

Andra förmåner är bland annat:

 • Förmånsportal fylld med rabatter
 • Semesterväxling
 • Rådgivning gällande pensionssparande

Vår kultur

Ny organisation för stadsutveckling 2023

Göteborgs Stads omorganisation inom de stadsutvecklande förvaltningarna trädde kraft vid årsskiftet 2023. Förändringen innebär fokus på en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, ökad effektivitet och transparens för boende, besökare och näringsliv.

Tillsammans skapar vi samarbetskultur

I praktiken betyder det att vi bland annat skapar nya team, arbetar mer processorienterat samt utvecklar nya och gränsöverskridande arbetssätt. Samtidigt har vi fokus på samarbetskultur vilket betyder att vi behöver vara öppna för nya perspektiv, idéer och att tänka nytt för dem vi är till för – göteborgare, besökare och näringsliv. Det är ett ständigt pågående lagarbete där du blir en viktig del.

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att jobba på stadsmiljöförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}