Till sidans huvudinnehåll

Jobba på socialförvaltningen Nordost


Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Det här gör vi 

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.

Välkommen till en förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

Det här kan du jobba som

 • Socialsekreterare
 • Familjehemssekreterare
 • Barnsekreterare
 • Familjebehandlare
 • Fritidsassistenter
 • Behandlingsassistent
 • Arbetsmarknadskonsulent
 • Arbetsterapeut
 • Fältsekreterare
 • Utvecklingsledare

Det här erbjuder vi 

 • Trygg anställning med goda anställningsvillkor
 • Tjänstepension och försäkringar
 • Flexibel arbetstid i de flesta av våra verksamheter
 • Möjlighet till distansarbete
 • Gediget introduktionsprogram
 • Semesterväxling
 • Förmånsportal med friskvårdsbidrag, cykelbidrag och andra erbjudanden
 • Kontinuerlig kompetensutveckling

Vår kultur

Socialförvaltningen Nordost har en gemensam målbild tillsammans med övriga socialförvaltningar. Målbilden är en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en jämlik stad.

Vi arbetar enligt stadens fyra förhållningssätt:

 • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
 • Vi bryr oss
 • Vi arbetar tillsammans
 • Vi tänker nytt

Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt.

Utvecklas hos oss

I socialförvaltningen Nordost erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling för att du ska utvecklas och stanna kvar hos oss. Vi har flera olika verksamheter och uppdrag där möjligheten finns att byta inriktning och fördjupa dig i andra områden inom vår förvaltning.Kontakta socialförvaltningen Nordost

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Förstamajgatan 2A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.031991630416165,57.75309287046246] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Nordost", "content":"Förstamajgatan 2A" } }]

Postadress

Box 47107
402 58 Göteborg

${loading}