Till sidans huvudinnehåll

Jobba på socialförvaltningen Nordost


Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Det här gör vi 

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.

Välkommen till en förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

Det här kan du jobba som

  • Socialsekreterare
  • Familjesekreterare
  • Behandlingsassistent
  • Arbetsmarknadskonsulent
  • Arbetsterapeut
  • Fältsekreterare

Det här erbjuder vi 

  • Trygg anställning med goda anställningsvillkor
  • Tjänstepension och försäkringar
  • Förmånsportal med friskvårdsbidrag, cykelbidrag och andra erbjudanden
  • Kontinuerlig kompetensutveckling


Kontakta socialförvaltningen Nordost

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Förstamajgatan 2A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.031991630416165,57.75309287046246] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Nordost", "content":"Förstamajgatan 2A" } }]

Postadress

Box 47107
402 58 Göteborg

${loading}