Till sidans huvudinnehåll

Jobba på socialförvaltningen Centrum


Socialförvaltningen Centrums uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.

Det här gör vi 

Socialförvaltningen Centrum arbetar för att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och har kontakter med civilsamhället samt samverkar med hela staden.

Socialförvaltningen Centrum har utöver det ett särskilt uppdrag att ansvara för ett antal verksamheter gemensamt för staden. Det handlar om etablering och integration, öppen missbruksvård, boutredning, förvaltarskap och stadens socialjour. Här finns också stöd och insatser inom områdena ungdomar i riskzon, kriminalitet, familj och relation, familjerätt, våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, prostitution, brottsutsatthet, samt trygghetsfrågor. Här ryms också stadsövergripande uppdrag kring kompetenshöjande insatser inom våld i nära relationer, drogförebyggande arbete samt stöd för evidensbaserad praktik.

Det här kan du jobba som

 • Socialsekreterare
 • Familjerättssekreterare
 • Kurator
 • Utvecklingsledare
 • Samhällsvägledare
 • Fritidsassistent

Det här erbjuder vi 

 • Trygg anställning med goda anställningsvillkor
 • Flexibel arbetstid i de flesta av våra verksamheter
 • Semesterväxling
 • Medarbetarstöd med kostnadsfri vägledning
 • Introduktion vid nyanställning
 • Kompetensutveckling
 • Förmånsportal med friskvårdsbidrag, cykelbidrag, rabatter och erbjudanden
 • Tjänstepension och försäkringar
 • Arbetsplats i centrala Göteborg

Vår kultur

Socialförvaltningen Centrum har en gemensam målbild tillsammans med övriga socialförvaltningar. Målbilden är en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en jämlik stad.

Vi arbetar enligt stadens fyra förhållningssätt:

 • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
 • Vi bryr oss
 • Vi arbetar tillsammans
 • Vi tänker nytt

Som medarbetare i Göteborgs Stad förverkligar du stadens boendes rättigheter enligt lag och möter förväntningar på stadens service och stöd. Det är ett ansvarsfullt och svårt uppdrag. Inom Göteborgs Stad litar vi till allas engagemang och kunskap för att klara vårt uppdrag. Ytterligare en tillgång för att stärka vår professionalism är mångfalden bland medarbetare som förser oss med olika perspektiv och erfarenheter. Göteborgs Stad ger dig förutsättningar för att axla det ansvaret genom att ha en tillgänglig, lyhörd och kommunikativ ledning och genom att se till att de resurser vi har används på bästa sätt. Tillsammans i arbetsgruppen har vi fokus på dem vi är till för, lär och utvecklar verksamheten bland annat genom framgångar och motgångar och stödjer och inspirerar varandra i uppdraget.

Utvecklas hos oss

Hos oss finns det möjligheter att stanna länge och utvecklas i arbetet. Vi har en mängd olika verksamheter och spännande uppdrag där du kan byta arbetsinnehåll och ändå stanna i vår förvaltning.


Kontakta socialförvaltningen Centrum

Har du synpunkter eller frågor om att jobba på socialförvaltningen Centrum så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 9A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9846663114716,57.70386258770067] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Centrum", "content":"Skånegatan 9A" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}