Till sidans huvudinnehåll
Bild på husfasad

Jobba på exploateringsförvaltningen


Exploateringsförvaltningen arbetar i huvudsak inom följande områden: kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Det här kan du jobba som

På Exploateringsförvaltningen kan du arbeta som bland annat: projektledare, specialist, ekonom, jurist, trafikplanerare, förhandlare, fastighetsvärderare och mycket mer.

Det här erbjuder vi 

Vi vill att Exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till utveckling av våra verksamheter.

Exploateringsförvaltningen äger Göteborg kommuns mark och har ansvar för markförsörjningen samt för en långsiktig hållbar utbyggnad av Göteborg. Vi ansvarar även för genomförande av exploateringsprojekt och Göteborg Stads större och komplexa infrastrukturinvesteringar samt tillhandahåller boende för hemlösa. Hos oss kommer du därför ges möjligheten att få vara del i att driva detta viktiga arbete framåt.

Förmåner vi erbjuder är bland annat:

  • Flexibel arbetstid 
  • Möjlighet till flexibel arbetsplats
  • Anställningstrygghet
  • Möjlighet till semesterväxling
  • Friskvårdsbidrag
  • Cykelbidrag

Vår kultur

Förändringen av Göteborg Stads organisation inom stadsutvecklingsområdet trädde i kraft vid årsskiftet 2023. De nya stadsutvecklande förvaltningarna ska sträva mot en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess för att öka effektiviteten och transparensen gentemot boende, besökare och näringsliv.

I praktiken betyder det att vi bland annat skapar nya team, arbetar mer processorienterat, utvecklar nya och gränsöverskridande arbetssätt. Samtidigt har vi fokus på samarbetskultur, vilket gör att vi behöver vara öppna för nya perspektiv och idéer samt att tänka nytt för dem vi är till för – göteborgare, besökare och näringsliv. Det är ett ständigt pågående lagarbete där du blir en viktig del!

Utvecklas hos oss

Om du önskar att utvecklas i din roll eller att tydliggöra din kompetens ges du som medarbetare möjlighet att få coaching på Karriärcenter. Karriärcenter är en resurs för alla medarbetare och chefer i Göteborg Stad i frågor som rör kompetens, yrkesliv, utveckling och karriärplanering. Verksamheten är till för alla som vill utvecklas inom sin nuvarande tjänst eller förbereda sig för ett steg vidare.

Exploateringsförvaltningen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för respektive medarbetare. Du ges också möjligheten att ingå i olika processgrupper och nätverk inom dina områden.

Följ oss på LinkedIn

På LinkedIn delar vi lediga tjänster på förvaltningen, men också innehåll kring vad som händer på Exploateringsförvaltningen och inom stadsutvecklingen i Göteborg.

Exploateringsförvaltningen på LinkedIn

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}