Till sidans huvudinnehåll
Tre kollegor i en matsal.

Jobba på demokrati och medborgarservice


”Enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga” – det är vår vision! Demokrati och medborgarservice stödjer förvaltningar och bolag i att utveckla och utföra service utifrån behoven hos de som bor, besöker och verkar i Göteborg. Vi ger också stöd inom demokratiarbete.

Det här gör vi

Vi stödjer Göteborgs Stads verksamheter i att utveckla och utföra service som ska göra vardagen enklare. Vi analyserar behov och trender i omvärlden och föreslår förbättringar. Som leverantör av gemensamma tjänster ansvarar vi för Göteborgs Stads kontaktcenter och för att förvalta och utveckla stadens externa digitala kanaler.

Vi skapar förutsättningar för göteborgarnas demokratiska delaktighet och inflytande tillsammans med nämnder, styrelser och andra aktörer. Vi utvecklar verktyg och plattformar för stadens lokala och digitala demokrati och ger metodstöd inom exempelvis medborgardialog. Vi ansvarar även för Göteborgs Stads fem medborgarkontor, mötesplatsen Regnbågshuset och informations- och kunskapscentren Romano Center i Väst och Teckenspråksforum.

Vi erbjuder privatekonomisk rådgivning och konsumentrådgivning och samordnar Göteborgs Stads arbete som diplomerad Fairtrade City. Vi ansvarar även för stadens överförmyndarverksamhet, som utreder behov av och tillsätter gode män och förvaltare, och för att samordna Göteborgs medborgarvittnen.

I all vår verksamhet arbetar vi utifrån de tre målområdena service, demokrati och delaktighet samt hållbarhet och jämlikhet.

Det här kan du jobba som

På demokrati och medborgarservice finns en mängd yrkesroller inom olika områden. Du kan bland annat jobba som:

 • servicevägledare
 • rådgivare inom privatekonomi eller konsumenträtt
 • handläggare
 • samhällsvägledare
 • webbstrateg.

Vi har också tjänster inom demokratiarbete, serviceutveckling och lednings- och stödfunktioner.

Det här erbjuder vi

Vi är en förvaltning i utveckling, med nya och tillkommande uppdrag och ett stort fokus på de som bor, besöker och verkar i Göteborg. Vår vision om en enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga” ligger till grund för allt vårt arbete. 

Vår kultur

Vi arbetar enligt Göteborgs Stads fyra förhållningssätt – vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Utifrån förhållningssätten har vi definierat sex nyckelbeteenden som är viktiga i vårt uppdrag:

 • Jag gör rätt saker utifrån vårt uppdrag.
 • Jag söker ny kunskap för att rusta mig rätt inför framtiden.
 • Jag provar nytt och lär av mina misstag.
 • Jag prioriterar om och anpassar mitt arbete när förutsättningarna förändras.
 • Jag löser problem och samskapar med andra för att uppnå bättre resultat.
 • Jag erbjuder min hjälp när jag ser att den kan göra skillnad.

Förmåner

Vi vill underlätta för våra medarbetare att ha en god hälsa och få en hållbar balans mellan arbetsliv och fritidHos oss kan du till exempel använda förmåner som flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. 

Arbete och familjeliv

Utöver föräldrapenning från Försäkringskassan erbjuder vi dig som varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på föräldraledighet ett tillägg till föräldraförsäkringen.  

Pension och försäkringar

Göteborgs Stad betalar varje år in pengar till ett pensionssparande åt dig och du har även möjlighet att själv löneväxla till din pensionSom medarbetare hos oss har du ett grundskydd i form av egen ålderspension, men också sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. Dessutom erbjuder vi dig rådgivning kring ditt eget pensionssparande. 

Utvecklas hos oss

För att vi ska kunna ge god service till göteborgarna krävs det att vi ständigt utvecklas och driver förändringsarbete både i Göteborgs Stad och i våra egna verksamheter. Hos oss uppmuntras du att vara modig, prova nya saker, söka kunskap om framtiden och lära av detta.

Som medarbetare hos oss erbjuds du digitala och fysiska utbildningar inom olika områden. Dessutom har du tillgång till coachning på Göteborgs Stads karriärcenter, som stöttar dig när du vill utveckla dig i din roll, tydliggöra din kompetens eller gå vidare i din utveckling.

Att vara chef hos oss

I din roll som chef eller ledare hos oss blir du en del av forum där du har möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor och få kompetensutveckling som främjar ett gott ledarskap. Som chef i Göteborgs Stad erbjuder vi dig utbildningar inom allt ifrån arbetsmiljö till lönebildning och du får alltid stöd i din roll från specialister inom förvaltningens olika stödfunktioner. 

Sök jobb hos oss

Jobba i Göteborgs Stad

Lediga jobb just nu

När vi har lediga tjänster annonseras de på sidan Lediga jobb i Göteborgs Stad.

Kontakta förvaltningen för demokrati och medborgarservice

Vill du veta mer om att jobba på demokrati och medborgarservice är du välkommen att kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960790787221573,57.70511994914104] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för demokrati och medborgarservice", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Öppettider

${loading}