Till sidans huvudinnehåll

Möt en omsorgshandledare


Alexander Foss handleder undersköterskor i att göra bra planer för kommunal vård och omsorg.
Man som ler
"När vi lyckas får vi återkoppling nästan direkt. Det är väldigt motiverande." Foto: Jonatan Fernström

Vad gör du på ditt jobb?

Jag arbetar som omsorgshandledare på ett vård- och omsorgsboende. Jobbet handlar om att kvalitetssäkra att omsorgstagaren får det stöd hen behöver. Konkret handlar det om att handleda undersköterskor i att göra bra planer för vård och omsorg samt att handleda i svåra situationer, tex när en boende har svårt för att ta emot hjälp. Andra arbetsuppgifter är att arbeta med kvalitetssystem och uppföljning. Det är ett jätteroligt jobb, det bästa jag haft.

Vad är det bästa med att jobba i Göteborgs Stad?

– Att arbeta kommunalt istället för privat innebär att vi styrs av andra värden än vinstintresse. Vi skapar varje dag trygghet, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Vi bygger något gemensamt som gynnar oss alla. Man kan som medborgare känna att ens familj tas om hand på ett bra sätt så man har möjlighet att bibehålla en god relation. På så sätt är vi en samhällsbärande verksamhet.

När får du extra energi av ditt jobb?

– Varje dag får jag nya utmaningar i att hitta lösningar på vad som skapar välbefinnande och värdighet för omsorgstagaren. Jag får använda min kompetens och kreativitet för att tillsammans med mina undersköterskekollegor ta fram en personligt utformad plan. När vi lyckas får vi återkoppling nästan direkt, nu blir personen glad. Det är väldigt motiverande.

När är du stolt över ditt jobb?

När jag lyckas med något som är svårt, till exempel att nå fram till en person som har ett utåtagerande beteende och lösa situationen. När jag känner att jag är rätt person på rätt plats. När jag skapar något nytt. När jag får uppskattning från boende, kollegor, anhöriga.

Vilken utbildning har du?

Jag har läst vård- och omsorgsprogrammet och har även en yrkeshögskoleexamen som specialistundersköterska med inriktning gerontologi.

Berätta om din karriär.

Jag har provat flera olika yrken i flera länder inom restaurang, fordonsbranschen, skogsnäringen, trädgårdsanläggning och lager. För nio år sedan började jag som sommarvikarie, gillade jobbet och utbildade mig till undersköterska. I den rollen har jag fått expertuppdrag inom IT, dokumentation och Stjärnmärkt – en utbildningsmodell för att utveckla ett personcentrerat arbetssätt. Jag har vidareutbildat mig till specialistundersköterska och nu arbetar jag som omsorgshandledare.

Vilka utvecklingsmöjligheter har du?

Omvärldsbevakning ingår i jobbet. Jag ska ta del av den senaste forskningen och olika kvalitetsverktyg för att se vad vi kan implementera i verksamheten. Jag får också gå på många utbildningar, konferenser och workshops. Jag ingår i ett nätverk med andra omsorgshandledare, kvalitetsutvecklare och representanter från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen där vi utbyter idéer och lär av varandra. 

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen?

– Var inte rädd för att testa, det finns nog fördomar om att äldreomsorg handlar om passivitet, monotoni och död när det i själva verket är ett arbete som innebär aktiviteter, kreativitet, variation och liv. Du får göra något som betyder något för andra, återkoppling är direkt.

Kontakta äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Zirkongatan 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title":"Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen", "content":"Zirkongatan 7" } }]

Postadress

Box 334
421 23 Västra Frölunda

${loading}