Till sidans huvudinnehåll

Möt en miljöplanerare


Tyko Lang är strategisk miljöplanerare och är med och driver den fysiska planeringen i staden. Han arbetar med miljö- och grönfrågor och tar fram planeringsunderlag som ska vara vägledande för hur staden utvecklas.
Man i marinblå rock i ett vintrigt Göteborg

Vad gör du på ditt jobb?

Som strategisk miljöplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen är jag med och driver den fysiska planeringen i staden. Jag arbetar med miljö- och grönfrågor i tidiga skeden genom att ta fram och utveckla olika typer av planeringsunderlag och verktyg som ska vara vägledande i hur staden utvecklas. Jag arbetar mycket med att synliggöra värdet av ekosystemtjänster, alltså de tjänster och fördelar som naturen ger oss människor och som är avgörande för att vi ska ha ett bra liv. Till exempel handlar det om naturens förmåga att förbättra luftkvaliteten eller hur grönstrukturen är förutsättningar för den biologiska mångfalden i Göteborg. Mycket av underlagen som jag tar fram är genom analyser och visualiseringar som görs i GIS. I arbetsrollen ingår även en bred samverkan med andra kollegor i staden. I tidiga skeden innebär stadsutveckling att samla olika kompetenser och perspektiv för att gemensamt kraftsamla kring stadens utmaningar för att lyckas planera en attraktiv stad för göteborgarna.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att få vara en del av, och driva utvecklingen i de här viktiga och komplexa frågorna som ska göra skillnad för alla som bor och verkar i Göteborg. Som Sveriges andra största stad ska vi vara ledande när det kommer till stadsutveckling och det är därför väldigt givande att få arbeta tillsammans med många olika kompetenser för att driva utvecklingen åt rätt håll. Det känns därför extra roligt att det finns en stor nyfikenhet inom Göteborgs Stad kring grönfrågor och det gör att min kompetens känns viktig och efterfrågad.

Vilken utbildning har du och vad har du gjort tidigare?

Jag har en utbildning inom kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering och en master i geografi. Tillsammans så blir det en bred utbildning inom samhällsplaneringsfältet som berör både de sociala och ekologiska perspektiven. Jag har jobbat på stadsbyggnadsförvaltningen i cirka 1,5 år, först i form av en projektanställning men där jag fick möjligheten att söka mig till en tillsvidaretjänst. Innan jag började på Göteborgs Stad hade jag en kortare tid i Ulricehamns kommun som översiktsplanerare.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka ett liknande jobb som du har?

Jag rekommenderar starkt att söka sig till att arbeta med miljöfrågor inom Göteborgs Stad. Det är något alldeles extra, och innebär att du blir en viktig del i en organisation som vill vara ledande inom ämnesområdet. För mig har det varit tydligt att det finns stora möjligheter att vara drivande och kreativ i mitt dagliga arbete för att vi tillsammans ska nå våra mål.

Vad är det bästa med att jobba i Göteborgs Stad?

Det bästa med att jobba i Göteborgs Stad är att få vara en del i en stor organisation som samlar bred kompetens och specialister inom olika ämnesområden vilket är väldigt givande. Samtidigt står den offentliga verksamheten för något större, Göteborgs Stad är en arbetsplats som verkar för det allmänna intresset. – Jag känner en stolthet över att få vara delaktig i det arbetet.


Kontakta Göteborgs Stad

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}