Till sidans huvudinnehåll

Möt medarbetare inom samhällsbyggnad, teknik, trafik och miljö

Se filmer och läs korta intervjuer med medarbetare inom samhällsbyggnad, teknik, trafik och miljö.

Projektledare infrastruktur

Anneli Albertsson är med och skapar system som gör att samhället fungerar: vägar, broar och hamnar. Se en kort film om hennes arbete.

Projektledare bygg

Nina Baldursdottir är nyckelpersonen på ett skolbygge och har överblick över en hel byggprocess. Se en kort film om hennes arbete.

Driftingenjör

Hilde Bjørgaas arbetar med vattenreningsanläggningar och ansvarar för driften och underhållet av maskinerna. Se en kort film om hennes arbete.

Översiktsplanerare

Malin Finlöf vägleder vid detaljplanering, bygglov och annan användning av mark och vattenområden. Se en kort film om arbetet.

Drifttekniker

Sebastian Hellman ser till att energiförsörjningen i Göteborg fungerar. Se en kort film om hans arbete.

Anläggare

Philip Hillsten arbetar med att bygga till exempel vägar, broar och vatten- och reningsverk. Se en kort film om hans arbete.

Projektledare stadsutveckling

Camilla Lidholm arbetar med att stadsutvecklingen ska bli hållbar. Se en kort film om hennes arbete.

Trafikplanerare

David Palmqvist arbetar för en säker och miljömässigt hållbar trafikmiljö. Se en kort film om hans arbete.

Trafikledare

Fredrik Rapp har med hjälp av datoriserade övervaknings- och manöversystem uppsikt över trafiken. Se en kort film om hans arbete.

Arbetsledare

Max Skogsäter har ett arbete med stort ansvar där han måste kunna ta viktiga beslut och hantera konflikter. Se en kort film om hans arbete.

Spårvagnsförare

Gustav Vernholt är en av 700 spårvagnsförare på Göteborgs spårvägar.

Arkitekt

Caroline Valén ritar det framtida Göteborg och hur byggnader och torg ska se ut då. Se en kort film om hennes arbete.

Specialist utemiljö

Maria Welin jobbar med utemiljöerna runt bland annat vård- och omsorgsboenden, förskolor och skolor. Se en kort film om hennes arbete.

Miljöplanerare

Tyko Lang är strategisk miljöplanerare och är med och driver den fysiska planeringen i staden. Han arbetar med miljö- och grönfrågor och tar fram planeringsunderlag som ska vara vägledande för hur staden utvecklas.

Relaterat

förstoringsglas

Lediga jobb

Här hittar du alla aktuella annonser inom alla yrkesområden.

kvinna som ler

Yrkesområdet samhällsbyggnad, teknik, trafik och miljö

Ta reda på mer om vad vi gör och var du kan jobba.

${loading}