Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Dag Hammarskjölds boulevard

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden. Trafikkontoret har tittat närmare på vilka förutsättningar det finns att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard i en åtgärdsvalsstudie. Studien tar ett helhetsgrepp om Dag Hammarskjöldsleden från Järnbrottsmotet i söder till Linnéplatsen i norr. Åtgärdsvalsstudien och alla handlingar som är kopplade till rapporten hittar du till höger på sidan under Status och handlingar - Åtgärdsvalsstudie.


Läs mer om Dag Hammarskjölds boulevard

Vad händer just nu?

Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden och exploateringsnämnden omvandla Dag Hammarskjöldsleden till ett stadsmässigt stråk.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.935867909233973, 57.661821807242426]},"properties":{"title":"Dag Hammarskjölds boulevard","content":"Åtgärdsvalstudie","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=3757-16"}}]

Diarienummer

  • Diarienummer Stadsmiljöförvaltningen 3757-16

Kontaktuppgifter

Pia Nyberg

Strategisk trafik- och samhällsplanerare
Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Telefon 031-368 25 73
  • E-post pia.nyberg@stadsbyggnad.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

${loading}