Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Backaplan - Bräckemotet Pendlingscykelbana

Med start i maj 2021 ökar trafikkontoret standardförbättringar för cyklister genom att bygga pendlingscykelbana mellan Backaplan och Bräckemotet. Målet är att separationen mellan fotgängare och cyklister blir bättre på sträckan och åtgärden leder till att konfliktpunkter mellan cyklister och gående minskar. En cykelförbindelse mellan Backaplan och Bräckemotet är den del av Göteborgs stads cykelprogram för en nära storstad. Projektet kommer pågå till sommaren 2023.

Vad händer just nu?

2022-07-08
Produktion av sträckan på Munkedalsgatan är klart.Produktion på Yrvädersgatan klart april 2022, mycket bergschakt samt långa leveranstider på belysning.Projektering av korsningar mellan Hjalmar Brantingsgatan och Gropegårdsgatan, Eketrägatan och Sommarvädersgata klart, pågår planering för upphandling av entreprenad.Upphandling projektör för sträcka Backaplan-Rambergsvallen klart, Sweco håller på och projekterar, klart sommar 2022


Diarienummer

  • Diarienummer TK 2020/19

Kontaktuppgifter

Asmir Ljaic

Trafikkontoret
  • Telefon 031-365 00 00
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Pågående trafikarbete

  3. Byggskede - Trafikprojekt

  4. Färdigställt - Trafikprojekt

${loading}