Betyg

På gymnasiet läser du olika ämnen, till exempel matte och engelska. Varje ämne består av en eller flera kurser. För att få godkänt i en kurs måste du nå upp till vissa mål och krav. Varje kurs i gymnasieskolan motsvarar också ett antal poäng, som du använder när du söker till högskolan.

Betyg från A till F

På gymnasiet kan du få betygen A, B, C, D, E och F, där A är det högsta betyget och F är det lägsta. För att få godkänt i en kurs måste du minst få ett E. Om du har varit borta från skolan så mycket att din lärare inte kan ge dig ett betyg, markerar läraren istället med ett streck. Betygen får följande meritvärden:

  • F = 0
  • E = 10
  • D = 12,5
  • C = 15
  • B = 17,5
  • A = 20

Började du gymnasiet före den 1 juli 2011?

Började du din gymnasieutbildning före den 1 juli 2011, följer du det gamla betygssystemet med betygen Icke godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) samt Mycket väl godkänt (MVG). Betygen får följande meritvärden:

  • IG = 0
  • G = 10
  • VG = 15
  • MVG = 20

Betyg på det individuella programmet

Om du har gått ett individuellt program, får du ett slutbetyg om du har fullföljt din individuella studieplan. Saknade du ett betyg från grundskolan men har fått det under gymnasietiden, har du rätt till ett nytt slutbetyg från grundskolan. Du får ditt nya slutbetyg av rektorn på din gymnasieskola.

Du får poäng för varje kurs

Varje kurs ger ett antal poäng. När du har gått klart din utbildning räknas dina poäng ihop. Om du söker till högskolan måste du oftast ha minst godkänt betyg i ett visst antal gymnasiepoäng för att komma in. Du kan läsa mer om behörighet till högskolan på Universitets- och högskolerådet.

Läs mer om betyg

I kursplanen och betygskriterierna för varje kurs, kan du se vilka kunskaper du måste uppnå för att få de olika betygen. På Skolverkets webbplats hittar du kursplaner och betygskriterier för alla kurser inom gymnasieskolan, och du kan också läsa mer om betygssystemet.

Begära ut gammalt betyg

Du kan få ut dina gymnasiebetyg i efterhand. Kontakta din gamla gymnasieskola om det gått mindre än tio år sedan du tog studenten. Har det gått mer än tio år får du istället kontakta Regionarkivet