Till sidans huvudinnehåll

Prövning av kurser inom gymnasieskolan


Om du vill höja ditt betyg i en kurs eller läsa in en helt ny kurs kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnes- eller kursplanen.

Vad är en prövning?

En prövning innebär att du prövar dina kunskaper i en gymnasiekurs utifrån ämnesplanens krav. På egen hand förbereder du dig för prövningen. Du prövar i hela kursen vid ett bestämt tillfälle. 

Detta gäller för gymnasieelever som vill pröva 

Du som är elev i gymnasieskolan kan pröva dina kunskaper i en kurs som du har betyg F i eller en kurs som du ännu inte har läst dvs. avser att läsa. Kursen måste ingå i din individuella studieplan. Du prövar på din egen skola. Din rektor måste godkänna din prövning. 

Din skola måste bedriva undervisning i kursen vid prövningstillfället. Om din skola inte har undervisning i kursen så kan kursen inte ingå i din individuella studieplan och du kan då inte pröva i kursen. 

Planera in din prövning tillsammans med din rektor eller skolans studie- och yrkesvägledare. Det är viktigt att ta reda på om du kan använda betyget från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. 

Prövning för dig som är elev i en kommunal gymnasieskola i Göteborg

Om du går i en kommunal gymnasieskola i Göteborg kan du pröva i vissa kurser genom Prövningsenheten. Kontakta din rektor för närmare information. Läs om hur du anmäler dig och förbereder dig inför prövningen på Prövningsenhetens webbplats.

Prövning för övriga gymnasielever

Är du elev i en fristående gymnasieskola i Göteborg eller en kommunal eller fristående gymnasieskola i annan kommun kan du enligt regelverket endast pröva på din egen gymnasieskola. Kontakta rektorn på din skola. 

Kontakta Prövningsenheten

Har du synpunkter eller frågor om prövning av kurser inom gymnasieskolan så kan du kontakta Prövningsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-367 02 10
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 5440
402 29 Göteborg

Öppettider

Relaterat innehåll

Välkommen till Prövningsenheten

Du som inte går på gymnasieskolan är välkommen att anmäla dig till prövning hos Prövningsenheten. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnesplanen.

${loading}