Till sidans huvudinnehåll

Skolkort i grundskolan


Alla elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Skolskjuts, med till exempel taxi, kan elever som har särskilda behov få.

Skolkort till kollektivtrafiken

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg, har fyllt sju år och går i kommunal eller fristående grundskola eller anpassad grundskola får gratis skolkort till kollektivtrafiken.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att uppgradera ditt barns skolkort med fler zoner.

När gäller mitt barns skolkort?

Skolkortet gäller helgfri måndag till fredag, mellan klockan 4 på morgon till klockan 19 på kvällen. Kortet gäller också helgfria lovdagar under höst- och vårterminen. Skolkortet gäller under dessa datum:

  • Höstterminen 2023: 10 augusti till 23 december
  • Vårterminen 2024: 7 januari till 18 juni

Skolkortet gäller också helgfria vardagar under nästa års hösttermin, 10 augusti till 15 september 2024. Spara därför ditt skolkort till kommande hösttermin.

Om ditt barn har blivit av med sitt skolkort

Om ditt barn har blivit av med sitt skolkort ska du anmäla det till grundskoleförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan. Skolan kan ordna ett tillfälligt skolkort tills ditt barn får det nya kortet.

Grundskoleförvaltningen tar ut en avgift på 100 kronor för ett nytt kort och 50 kronor för det tillfälliga skolkortet.

Om ditt barn har glömt kortet

Elever som glömmer kortet hemma, får åka till skolan utan kort. Kontakta skolexpedition omedelbart för att få en biljett till hemresan.

Om ditt barn inte har fått sitt skolkort

Om ditt barn inte har fått något skolkort kan du skicka e-post till grundskoleförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan. Det är grundskoleförvaltningen som beställer skolkorten, oavsett var eleven går i skola. Om eleven är folkbokförd i en annan kommun än Göteborg gäller regelverket i hemkommunen. Kontakta den kommunen för information om vad som gäller.

Tillfällig skolskjuts vid sjukdom eller skada

Om ditt barn blir sjukt och inte kan resa till skolan med kollektivtrafiken finns tillfällig skolskjuts. Det gäller också om barnet har råkat ut för en olycka och är tillfälligt skadat. Kontakta rektorn på skolenheten för att få veta vad som gäller och hur du gör för att få tillfällig skolskjuts till ditt barn.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Kontakta grundskoleförvaltningen för mer information om skolkort och sommarlovskort.

E-post

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Skolkort", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Relaterad information

Skolkort för resor på kvällar och helger

Göteborg Stad erbjuder inte någon utökning av skolkorten. Det går däremot att köpa ett kort hos Västtrafik som heter Fritid ABC som gäller i 30 eller 90 dagar för skolungdom under 20 år.

Skolkort i gymnasiet

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för dagliga resor till och från skolan.

Sommarlovskort

Göteborgs Stad har beslutat att ge alla skolungdomar från årskurs 6 till år 2 på gymnasiet sommarlovskort för kollektivtrafiken.

${loading}