Till sidans huvudinnehåll

Avgifter och redovisning av inkomst

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Här kan du läsa vilka avgifter som gäller 2024. Här kan du också läsa om hur du meddelar din inkomst.

Så här beräknar vi avgiften

Vi beräknar avgiften i procent (%) av familjens (hushållets) bruttoinkomst (inkomst före skatt). Du kan se avgifterna i tabellen längre ner på sidan. Du betalar avgift för alla årets  tolv månader.

Om din beräknade avgift blir mindre än 100 kronor i månaden så samlas dina fakturor tills dom tillsammans blir 100 kronor eller mer. Då skickar vi en samlad faktura till dig.

Avgift för vårdnadshavare som inte bor ihop

När ditt barn bor ungefär lika mycket hos båda sina vårdnadshavare kallas det växelvis boende. Om ditt barn har växelvis boende, och ni båda använder platsen på fritidshem, betalar ni varsin faktura. Beloppet som ska betalas kan se olika ut, beroende på bruttoinkomsten hos respektive hushåll. Om det ena hushållet har en högre månadsinkomst så får det hushållet också betala en högre avgift. De båda avgifterna får tillsammans inte vara högre än den högsta avgiften enligt maxtaxans regler. Om en av vårdnadshavarna inte behöver platsen så betalar den andra vårdnadshavaren hel avgift utifrån sitt hushålls inkomst.  

Om du saknar inkomst som du betalar skatt för

Avgiften för plats i fritidshem baseras på din skattepliktiga inkomst. Om du studerar och har studielån eller studiebidrag samt saknar annan inkomst ska du inte betala någon avgift. Har du försörjningsstöd ska du inte heller betala någon avgift, men du måste bifoga intyg om att du har försörjningsstöd. Du som vårdnadshavare lämna in intyg om detta varje månad. Intyget begär du ut från individ- och familjeomsorgen på Socialtjänsten och skickar in till grundskoleförvaltningen.

Även om du inte har någon skattepliktig inkomst måste du meddela oss detta genom att fylla i en inkomstredovisning och ange 0 kronor.

Avgift när du har mer än ett barn i fritidshem, förskola eller familjedaghem

Om du har flera barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift. Syskonavgiften gäller endast om barnen går i förskola eller fritidshem i Göteborg. Det spelar ingen roll om placeringen är i kommunal eller fristående verksamhet.

Om ditt barn är sjuk en längre tid

Om ditt barn inte kan vara på fritidshem på grund av sjukdom betalar du ingen avgift från och med den 22:a kalenderdagen. Du ska då visa läkarintyg.

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift

Om du har angett för låg inkomst kan du få betala mer i efterhand, om du har angett för hög inkomst kan du få pengar tillbaka. En faktura kommer att skickas ut till dig som har betalat för lite avgift där det står hur mycket du ska betala. Om ni är två vårdnadshavare som bott ihop under det aktuella året har båda ansvar för att fakturan betalas.

Avgiftstabell 2024

Om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 250 kr eller mer i månaden betalar du den högsta månadsavgiften (1125 kr).

Månadsavgifter för barn i fritidshem och familjedaghem

Barn 6-9 år

Barn 10 – 13 år

Gäller från och med augusti det år barnet fyller tio år


% av bruttoinkomst Högsta månadsavgift % av bruttoinkomst
Högsta månadsavgift
Barn 1 (yngsta barnet) 2,0 1125 1,0 563
Syskonavgift barn 2 1,0 563 1,0 205
Syskonavgift barn 3 1,0 563 1,0 205
Från och med barn 4 betalar du ingen avgift
Skolbarn med lovomsorg

1,0 205

Så betalar du

Pappersfakturan

Betala din faktura genom att använda OCR-numret och bankgironumret som står på fakturan. På fakturan ser du också beloppet du ska betala samt förfallodatum. Du betalar fakturan via din bank.

Autogiro

Anmäl dig till autogiro om du vill betala räkningarna på det sättet. Du kan logga in med e-legitimation och ha en faktura tillgänglig för att kunna ange ditt kundnummer. Du kan annars välja att skriva ut och skicka in blanketten Anmälan autogiro

Om du redan har autogiro för fakturor från förskolan behöver du ansöka om nytt autogiro för fakturor från fritidshemmet.

E-faktura

Du kan betala fakturorna med e-faktura. Så fungerar e-faktura i Göteborgs Stad

Kivra

Du som vårdnadshavare måste själv ansluta till Kivra. Du får sedan fakturorna till din digitala brevlåda och betalar dem via tjänsten.

Myndighetspost

I Min myndighetspost får du post från myndigheter, kommuner och regioner digitalt istället för på papper. Du får sedan fakturorna till din digitala brevlåda och betalar dem via tjänsten.

Vad händer om du inte betalar avgiften?

Om du inte har betalat avgiften i tid får du en varning, som kallas för "varsel" och platsen blir varslad om uppsägning. I brevet om varsel står det när skulden senast ska vara betald för att ditt barn ska få ha platsen kvar. Det står också från vilken dag ditt barn förlorar platsen i fritidshemmet om skulden inte betalas. 

Du kan göra en avbetalningsplan

Du kan komma överens med Göteborgs Stads inkassoföretag Visma om en avbetalningsplan under varselmånaden. Du når Visma på telefonnummer 0771-23 24 00. Ditt barn får då behålla sin plats om du följer den uppgjorda avbetalningsplanen.

Betalar du inte skulden förlorar ditt barn sin plats. För att få plats i fritidshemmet igen behöver du först betala hela skulden eller skapa en avbetalningsplan med Visma. Därefter kan du ansöka om plats i fritidshemmet.

Avgiftskontroll

Varje år genomför Göteborgs Stad en avgiftskontroll för att kontrollera att familjer som har barn med plats i fritidshem i kommunen betalar rätt avgift. Avgiften bestäms efter hushållets totala inkomst.

Kommunen jämför de uppgifter som varje hushåll har lämnat in till kommunen jämfört med den fastställda förvärvsinkomsten från Skatteverket. Uppgifterna från Skatteverket är tillgängliga efter två år. Det innebär att avgiftskontrollen och justeringarna för 2023 kommer att ske först 2025.

Så här går kontrollen till

Uppgifter om årsinkomst hämtas från Skatteverket. Vi delar din årsinkomst med 12 och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med de inkomstuppgifter du har lämnat till kommunen.

Frågor och svar om avgiftskontroll

Varför görs kontrollen?

Varje vårdnadshavare har ett ansvar att meddela rätt inkomst, omsorgstid och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala bruttoinkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Varför kontrolleras mot årsinkomsten två år tillbaka?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Du som vårdnadshavare har ansvar att meddela rätt inkomst.

Vad har jag gjort för fel när jag får en faktura i avgiftskontrollen?

Det vanligaste felet är att du inte har meddelat en aktuell inkomstuppgift i e-tjänsten. En annan vanlig orsak är att du inte har räknat med all skattepliktig inkomst som till exempel semesterersättning och övertidsersättning.

Det är också viktigt att registrera rätt uppgifter vad gäller familjeförhållanden, om man arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig.

Vad händer om jag inte betalar fakturan?

Först kommer det en påminnelse på din faktura. Om du inte betalar den så skickas fakturan vidare till inkasso och då tillkommer en administrations avgift på fakturan.

Om du inte har betalat avgiften i tid får du en varning, som kallas för "varsel" och platsen blir varslad om uppsägning. I brevet om varsel står det när skulden senast ska vara betald för att ditt barn ska få ha platsen kvar. Det står också från vilken dag ditt barn förlorar platsen i fritidshemmet om skulden inte betalas.

Inkomstredovisning

Med inkomst räknas all skattepliktig inkomst som till exempel, lön, semesterersättning, övertidsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Om du inte lämnar inkomstuppgift betalar du den högsta avgiften för plats i fritidshem. Du ska lämna in en inkomstredovisning där det framgår vilken sysselsättning du har då barnet blir placerat.

Det här gäller för inkomstredovisning

Här kan du som är egenföretagare, och får försörjningsstöd eller inkomst från utlandet läsa mer om hur du ska göra för att fylla i inkomstredovisningen. 

Om du är egenföretagare

Om du är egenföretagare och har svårt att beräkna din inkomst kan du skriva din medelinkomst. 

Om du har försörjningsstöd

Om du har försörjningsstöd behöver du inte betala någon avgift för fritidshemmet.

Du behöver skicka in intyg från individ- och familjeomsorg varje månad för att inte få någon avgift, om du får ekonomiskt bistånd. Om du har barn i både skola och förskola ska du skicka intyget från individ- och familjeomsorg till både grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen. 

Om du har inkomst från utlandet

Om du är skriven i Sverige, men får din inkomst från ett annat land, ska du meddela din bruttoinkomst när du fyller i inkomstredovisningen.

Förändring av din inkomst eller familjesituation

Om din familjs inkomst förändras ska du lämna in uppgifter om ny inkomst så fort som möjligt. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att uppgifterna om din inkomst stämmer. Om du har barn i förskolan ska du också meddela förskoleförvaltningen om din ändrade inkomst. 

Du ska också anmäla om det uppstår ändringar med dina familjeförhållanden, och det därmed påverkar avgiften. Ändringen börjar gälla från nästkommande månad.

Uppdatera din inkomst

Du som vårdnadshavare har ansvar att meddela rätt inkomst, den uppdateras inte automatiskt. Du kan ändra via e-tjänsten eller med blankett.

Här uppdaterar du din inkomst om du har e-legitimation

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om avgifter i fritidshem så kan du kontakta grundskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}