Till sidans huvudinnehåll

Om grundskolan


Barn har skolplikt. Det betyder att barnen ska gå i skolan från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass. Skolplikten gäller till och med vårterminen i årskurs 9. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin.

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Det betyder att de ska få chans att lära sig samma saker oavsett vilket kön de har, var de bor, hur mycket pengar familjen har eller vilken religion de kanske har.

Kursplaner och läroplaner

Skolarbetet styrs av kursplaner och läroplaner. Där står vad eleverna ska lära sig i skolan och hur undervisningen ska gå till. Eleverna får undervisning i olika ämnen, till exempel matematik eller svenska. Varje ämne i skolan har en kursplan där det står vad eleverna ska kunna när de slutar grundskolan. Elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning kan i stället gå i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform i årskurs 1-9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Anpassad grundskola har egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda.

Här kan du läsa mer om anpassad grundskola

Betyg

I grundskolan får eleverna betyg från och med årskurs 6. I slutet av årskurs 9 får eleverna ett slutbetyg. Elever i anpassad grundskola kan också få betyg om de eller deras vårdnadshavare önskar det.
Här kan du läsa mer om betyg 

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform och är till för att förbereda inför skolstarten. Förskoleklass är en kombination mellan förskolans och skolans pedagogik och sätt att arbeta med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Det kostar ingenting att gå i förskoleklass. Verksamheten pågår under max sex timmar per dag. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn resten av dagen vara i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Det är riksdagen som har bestämt att förskoleklass ska vara en del av skolplikten. Ändringen började gälla från den 1 januari 2018.
Här kan du läsa mer om hur det är att börja i förskoleklass

Kommunala och fristående skolor

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. De flesta grundskolor i Sverige är kommunala och det vanligaste är att elever går i en kommunal skola nära hemmet. De kommunala grundskolorna har kommunen som huvudman (ägare). Kommunen äger däremot inte de fristående skolorna. I de fristående skolorna kan det till exempel vara ett bolag, en stiftelse eller en förening som är huvudman (ägare).
Här kan du hitta alla grundskolor i Göteborgs Stad

Önska skola

Du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skolenhet ditt barn ska gå i. Vi försöker alltid placera barnen i den skolenhet vårdnadshavare önskar, men om det är fler som söker en skolenhet än det finns platser så finns det olika regler som avgör vilket barn som får förtur. Alla barn som är i skolåldern och är folkbokförda i Göteborg är alltid garanterade en plats i någon av våra skolenheter.
Här kan du läsa mer om hur du önskar skola

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Relaterad information

Läroplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

På skolverkets sida hittar du läroplan Lgr22

${loading}