Till sidans huvudinnehåll

Så fungerar förskoleklass och grundskola

Om grundskolan

Barn har skolplikt. Det betyder att barnen ska gå i skolan från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass. Skolplikten gäller till och med vårterminen i årskurs 9. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin.

Om anpassad grundskola

Om ditt barn har svårigheter i skolan och du tror att barnet har rätt att gå i anpassad grundskola kan kommunen utreda om eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola. Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola.

Börja förskoleklass

Här har vi samlat information som är bra att veta när ditt barn ska börja skolan i Göteborgs Stad. Vi på grundskoleförvaltningen hoppas att du och ditt barn ska känna er förberedda inför skolstarten och varmt välkomna.

Betyg och prövning

Lärarna ger eleverna betyg i årskurs 6–9. I slutet av årskurs 9 får eleverna slutbetyg. Elever i anpassad grundskola kan också få betyg.

Skola på lovet årskurs 8 och 9

Lovskola ger ditt barn i årskurs 8 och 9 möjligheten att förbättra sina betyg om de riskerar att inte nå kunskapskraven för att påbörja ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Några skolor erbjuder lovskola i lägre årskurser.

Samverkan mellan skola och hem

Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Därför är det viktigt att samarbetet mellan skola och vårdnadshavare fungerar bra.

Undervisning på finska och svenska

Från hösten 2021 ges tvåspråkig undervisning på två kommunala skolor i Göteborg. Skolorna är Skogomeskolan i Hisings-Backa och Slottsbergsskolan i Västra Frölunda.
${loading}