Till sidans huvudinnehåll
Tjej i klänning som klättrar på ett staket

Önska skola om du flyttar eller byter från fristående skola

När du flyttar till eller långt inom Göteborgs Stad. Eller om ditt barn ska byta från en fristående skola till en kommunal skola. Då kan du önska skola för ditt barn när du vill under läsåret.

Innan du önskar skola när du flyttar

  • I din ansökan ska du ha med ditt nya bostadskontrakt eller folkbokföringsändring från Skatteverket.
    Det är viktigt att det står i bostadskontraktet när du flyttar till den nya adressen. Det är nämligen det datumet vi förhåller oss till när vi beslutar från vilket datum ditt barn ska ha skolplatsen. 
  • Här kan du se vilka skolor du kan önska.
  • Vi kan ta emot din ansökan tidigast sex månader innan du flyttar och vi placerar ditt barn cirka fyra veckor innan det datum du önskar att ditt barn ska börja.
  • Tänk på att om ditt barn har två vårdnadshavare så måste båda godkänna ansökan för att den ska gälla. 

Barn som flyttar till Göteborg

När du flyttar till Göteborg får ditt barn en skolplats löpande under terminen. Önska gärna skola i så god tid som möjligt, så att ditt barn kan börja i sin nya skola i samband med flytten.

Barn som flyttar inom Göteborg

Om ditt barn redan har en skolplats i Göteborg kan ditt barn behålla den om ni flyttar inom staden. Om skolan inte längre räknas som en skola nära hemmet enligt våra regler för skolplacering, har ditt barn rätt till en ny skolplats. Du som vårdnadshavare behöver då skicka in en ansökan och önska var ni helst vill att barnet går i skolan. Om du väljer att tacka nej till den platsen som du blir erbjuden, behåller du din plats på din nuvarande skola. Vill du sen byta skola kan du göra det i skolbytesperioden.

Du måste skicka in din ansökan inom sex månader från det datum du flyttade för att det ska gälla som en flytt inom staden. Om det har gått mer än sex månader får du ansöka om ny skola under en av skolbytesperioderna.

Barn som flyttar och inte längre är folkbokförda i Göteborg

Om ditt barn går sista årkursen på sin skolenhet i Göteborg (till exempel i årskurs 6 på en F-6 skola) och behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan, så kan du som vårdnadshavare ansöka om att fortsätta gå i grundskola i Göteborg trots att ni flyttar från Göteborg. Det gör ni genom att önska skola under ansökningsperioden.

Eftersom det är den kommun som barnet bor i som ansvarar för att barnet har en skolplats kommer grundskoleförvaltningen i Göteborg i första hand att besluta var eleverna som bor i Göteborg ska gå i skolan. Därefter går grundskoleförvaltningen igenom eventuella ansökningar från vårdnadshavare till barn som bor i andra kommuner. Elever som inte bor i Göteborgs kommun erbjuds med andra ord en plats i en av Göteborgs kommunala skolor i mån av plats. Däremot är det inte säkert att ditt barn kommer att bli erbjuden en plats i en av de fyra eller fem skolenheter i Göteborg som ligger närmast ert hem. Våra regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola gäller med andra ord inte om ni flyttar till en annan kommun men vill gå i skola i Göteborg.

Barn som är nyanlända

Om ditt barn har bott utomlands och inte tidigare har gått i skola har ditt barn rätt till en skolplats enligt samma regler som andra elever. Det innebär att ditt barn har rätt till en skola nära hemmet och att du kan önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Ett barn ska ha gått i svensk skola i mindre än fyra år för att räknas som nyanländ.
Nyanlända elever som flyttar till Göteborg får först besöka mottagningsenheten. Där görs en pedagogisk kartläggning för att få en så bra bild som möjligt av elevens kunskaper och skolbakgrund. Eleven bjuds in till mötet tillsammans med vårdnadshavare och/eller god man. Eleven får därefter en skolplats i den årskurs som passar bäst med elevens kunskaper och skolbakgrund.

Detta händer efter att du har önskat skola när du flyttar

Ungefär två-fyra veckor innan önskad skolstart får du veta i vilken skolenhet ditt barn har fått en plats. Det är under förutsättning att du har ansökt i god tid innan skolstarten. Om du behöver komplettera din ansökan kan det ta längre tid. Du får beslutet via brev som skickas till barnets folkbokföringsadress.

Byta till eller från fristående skola

Byta till fristående skola

Om du vill ansöka till en fristående skola gör du det direkt till den skola du vill ansöka till. När du har fått plats på fristående skola ska du i god tid säga upp din plats på den kommunala skolan. Kontakta din fristående skola för att få rätt blankett som ni skickar in till grundskoleförvaltningen. Glöm inte att säga upp platsen på fritidshem.
Avstår du den kommunala skolplatsen för att du byter till en fristående skola förlorar du din nuvarande kommunala skolplacering och måste ansöka på nytt.

Byta från fristående skola

Om du vill att ditt barn ska byta från en fristående skola till en kommunal kan du ansöka med blankett när som helst under året.

Om det inte finns lediga platser på den skola du önskar kommer du att få erbjudande om plats på en annan av våra kommunala skolor inom ditt barns närområde. Du kan då välja om du vill tacka ja eller nej till den skolplatsen.

Så här ansöker du

Skicka ansökningsblanketten till grundskoleförvaltningen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

När du skickar in din ansökan med post får du ingen bekräftelse på att grundskoleförvaltningen har tagit emot din ansökan.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om skolplacering så kan du kontakta grundskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}