Till sidans huvudinnehåll

Önska skola om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning


Här kan du läsa mer om vilka valmöjligheter du som vårdnadshavare har om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning eller hur du gör för att önska anpassad grundskola.

Under vårterminen 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Anpassad grundskola är en egen skolform i årskurs 1-9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms ha förutsättningar att klara grundskolans betygskriterier.

Anpassad grundskola tar emot elever i årskurserna 1-9. Det finns med andra ord ingen förskoleklass i den anpassade grundskolan. Många barn som skall gå i anpassad grundskola kan först gå i en förskoleklass i en grundskola. Du kan, med andra ord, önska skola oavsett vilka behov ditt barn har. Det kan du göra även om du tror att ditt barn kommer tillhöra målgruppen för anpassad grundskola.

Om förskoleklass inte är det bästa valet för ditt barn finns andra alternativ

  • Uppskjuten skolplikt
  • Tidigare skolstart

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan Göteborgs stad besluta om att skolplikten för ditt barn skjuts upp ett år. Särskilda skäl kan vara att barnet har en funktionsnedsättning (kan vara fysisk eller intellektuell) eller sjukdom, att barnet är fött sent på året och orienterar sig med barn födda ett år senare eller att barnet varit kort tid i Sverige.

Uppskjuten skolplikt innebär att ditt barn är kvar i förskolan ett år till. Därefter kan du önska förskoleklass för ditt barn eller årskurs 1 i grundskola alternativt anpassad grundskola.

Barn som tillhör målgruppen för anpassad grundskola kan först gå i en förskoleklass som bedrivs i anslutning till en grundskola, sameskola eller specialskola. Men eftersom skolbyten kan vara komplicerade för vissa barn, och anpassade grundskolor inte har egna förskoleklasser, finns en flexibilitet i skollagen för de barn som fått uppskjuten skolplikt och ska gå i anpassad grundskola. Deras vårdnadshavare får alltså välja om barnet vid höstterminens start det kalenderår som barnet fyller sju år ska börja fullgöra skolplikten i förskoleklassen eller direkt i anpassad grundskola.

Motsvarande valmöjlighet finns inte för barn som fått uppskjuten skolplikt och ska gå i grundskolan, specialskolan eller sameskolan. De ska börja fullgöra skolplikten i förskoleklassen höstterminen det kalenderår då de fyller sju år.

Om ditt barn har gått ett extra år på förskolan (uppskjuten skolplikt) och du vill att ditt barn ska börja direkt i anpassad grundskola utan att ha gått i förskoleklass begär du det genom att fylla i blanketten och skicka in.

Tidigare skolstart med placering i anpassad grundskola

Om du som vårdnadshavare tror att det bästa för ditt barn är att börja årskurs 1 i en anpassad grundskola utan att gå i förskoleklass kan du som vårdnadshavare ansöka om det. I samband med ansökan om tidigare skolstart ansöker du samtidigt om en plats på önskad skola. För att kunna börja årskurs 1 i en anpassad grundskola utan att ha gått i förskoleklass behöver ditt barn vara mottaget i anpassad grundskola. Här kan du läsa mer om hur anpassad grundskola fungerar.

Ansökan om att börja anpassad grundskola utan att ha gått i förskoleklass

Om ditt barn inte hinner få beslut om mottagande i anpassad grundskola innan skolstart, men utredning om målgruppstillhörighet är startad, kan grundskoleförvaltningen fatta beslut om att hoppa över förskoleklass med tidigare skolstart i anpassad grundskola. Det skall då finnas underlag som styrker att ditt barn med största sannolikhet tillhör målgruppen. Grundskoleförvaltningen fattar då beslut om att ditt barn kan gå integrerad i anpassad grundskola fram tills grundskoleförvaltningen har fattat beslut om mottagande.

Det är grundskoleförvaltningen som beslutar om ditt barn kan integreras i anpassad grundskola.

Önska anpassad grundskola

Se vilka anpassade grundskolor som finns och läs mer på sidan Hitta förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. När du önskar anpassad grundskola kan du önska fem olika anpassade grundskolor, var som helst i staden. 

Om ditt barn precis har blivit mottagen i anpassad grundskola

Om ditt barn precis har blivit mottagen i anpassad grundskola kan du önska en plats när som helst under året. Du önskar genom att fylla i blanketten längre ner. Innan du önskar är det bra om du pratar med din kontaktperson för att få mer information om vilka anpassade grundskolor som kan passa bäst utifrån ditt barns behov.

Om ditt barn går sista årskursen på sin anpassade grundskola

Om ditt barn går sista årskursen på sin anpassade grundskola och därför måste byta anpassad grundskola nästa läsår kan du önska var du helst vill att ditt barn ska fortsätta sin skolgång. Du kan önska anpassad grundskola för hösten 2023 mellan 15 januari — 15 februari. Du önskar skola med hjälp av blanketten på den här sidan. Om du inte önskar skola 15 januari-15 februari kommer ditt barn att få en skolplacering på en skolenhet som har lediga platser och som passar barnets behov.

Frågor och svar om anpassad grundskola

Hur önskar jag anpassad grundskola?

Om ditt barn precis har blivit mottagen i anpassad grundskola kan du önska en plats när som helst under året. Du önskar genom att fylla i en blankett. Innan du önskar är det bra om du pratar med din kontaktperson för att få mer information om vilka anpassade grundskolor som kan passa bäst utifrån ditt barns behov. Om ditt barn går sista årskursen på sin anpassade grundskola och därför måste byta anpassad grundskola nästa läsår kan du önska var du helst vill att ditt barn ska fortsätta sin skolgång. Du kan önska anpassad grundskola mellan 15 januari — 15 februari. Om du inte önskar skola 15 januari-15 februari kommer ditt barn att få en skolplacering på en skolenhet som har lediga platser och som passar barnets behov.

Vem ska godkänna ansökan?

Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda signera ansökan för att den ska bli giltig.

Vad gör jag om du eller ditt barn inte är nöjda med anpassad grundskola och vill byta?

Om du eller ditt barn av olika anledningar inte är nöjda med den anpassade grundskola barnet går i och vill byta, så kan du ansöka om att göra ett skolbyte. Du ansöker om skolbyte under skolbytesperioderna i oktober och april. Om ditt barn behöver byta skola av särskilda skäl kan du kontakta skolans rektor eller biträdande rektor som ansvarar för anpassad grundskola.

Vi ska flytta till eller inom Göteborg, vad gör jag då?

Om du ska flytta till eller inom Göteborg kan du önska anpassad grundskola när som helst under året. Om ditt barn ännu inte är folkbokförd på er nya adress ska du skicka med en kopia på ert bostadskontrakt eller hyresavtal i ansökan. Du kan söka anpassad grundskola var som helst i staden. Tänk på att skicka din ansökan i så god tid som möjligt. Om du ska flytta inom Göteborg och ditt barn redan går i skolan här så kan du välja att låta ditt barn gå kvar i den anpassade grundskolan. Om du vill att ditt barn ska byta till en annan anpassad grundskola så skickar du in en ny ansökan.

När får jag veta i vilken anpassad grundskola mitt barn har fått en plats?

Vi hanterar ansökningar till anpassad grundskola allt eftersom de kommer in. Det innebär att vi skickar ut besked om placering löpande.

Om du önskar anpassad grundskola 15 januari -15 februari för att ditt barn går sista årkursen på sin anpassade grundskola och därför behöver byta skolenhet, får du besked i slutet av mars.

Är mitt barn garanterad en plats på anpassad grundskola jag önskar?

Om det inte finns lediga platser på den eller de anpassade grundskolor du har önskat, eller om skolenheterna du har önskat inte är tillräckligt tillgänglighetsanpassade, får ditt barn istället en plats i en annan anpassad grundskola. Det behöver inte vara på den anpassade grundskola som ligger närmast ditt barns hem, men det ska vara på en skola så nära hemmet som möjligt. Om det är fler som önskar en viss anpassad grundskola än vad det finns lediga platser är det barnets behov, skolans tillgänglighet och närhetsprincipen som avgör vilken elev som får förtur.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Om ditt barn får en placering i en annan anpassad grundskola än den eller de du hade önskat så kan du överklaga beslutet. När du får beslutet om placering får du också information om hur du gör för att överklaga.
Om du inte är nöjd med placeringen kan du också ansöka om ett skolbyte. Det kan du läsa mer om längre upp på den här sidan. Om du vill lämna ett klagomål mot utbildningen gällande ditt barns anpassade grundskola kan du få mer information om hur du gör på sidan Lämna klagomål.

Hur söker jag fritidshem?

Om du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en plats i fritidshem. Så fort du vet i vilken anpassad grundskola ditt barn ska gå kan du ansöka om en plats i fritidshem. Du kan läsa mer och söka på sidan så fungerar fritidshem.

Hur fungerar skolskjuts?

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får ett skolkort för att resa med kollektivtrafiken. Elever kan ha rätt till skolskjuts om det är långt mellan elevens bostad och hållplatsen, om eleven har en funktionsnedsättning, på grund av trafikförhållanden eller om det finns någon annan särskild omständighet som gör att eleven inte kan åka med kollektivtrafiken. Skolskjutsen gäller till och från skolundervisningen. Det går alltså inte att få skolskjuts till och från fritidshem. Det går inte heller att få skolskjuts under helger och lov. Du kan läsa mer om hur du gör för att söka skolskjuts på sidan Skolskjuts.

Ansökningsblanketter

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om anpassad grundskola så kan du kontakta grundskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Öppettider

${loading}