Till sidans huvudinnehåll

Egenvård i skolan


Ibland behöver ett barn eller en elev hjälp med en hälso- eller sjukvårdsåtgärd i skolan eller på fritidshemmet. Till exempel hjälp att ta läkemedel. Hälso- och sjukvårdsåtgärder som skolpersonal kan hjälpa eleven med kallas för egenvård.

Elevens förutsättningar och behov styr

Även om elevhälsans personal kan komma att delta i planering och utförande av egenvård, tillhör inte egenvård som ett specifikt ansvarsområde för elevhälsan enligt skollagen. Rektorn beslutar om skolans inre organisation och ansvarar för att fördela resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.

När ett barn är i skolan eller fritidshemmet går vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas tillsynsansvar över till huvudmannen. Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barnet får sina behov tillgodosedda och inte kommer till skada.

När en beslutad egenvårdsinsats ska utföras av skol- eller fritidspersonal är huvudmannen utifrån sitt tillsynsansvar ansvarig för att det finns rutiner som säkerställer att egenvårdsinsatsen görs på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}