Till sidans huvudinnehåll

Elevhälsa

Elevhälsan främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. God hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Elevhälsans uppdrag

Skolans elever har tillgång till elevhälsa. Elevhälsan främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. God hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Egenvård i skolan

Ibland behöver ett barn eller en elev hjälp med en hälso- eller sjukvårdsåtgärd i skolan eller på fritidshemmet. Till exempel hjälp att ta läkemedel. Hälso- och sjukvårdsåtgärder som skolpersonal kan hjälpa eleven med kallas för egenvård.

Hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser

I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal och vissa undersökningar, som varierar utifrån elevens ålder. Syftet med hälsobesöken är att stärka elevernas hälsa och att tidigt upptäcka elever som behöver anpassningar och särskilt stöd för att nå utbildningens mål.

Drogförebyggande arbete i skolan

Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Relaterad information

Jobba i Göteborgs Stad

Möt medarbetare i elevhälsan

Inom elevhälsan arbetar många olika yrkesgrupper. Till exempel skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolläkare. Här kan du läsa om vad de arbetar med.

${loading}