Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Elevhälsa

Elevhälsan främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. God hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Elevhälsans uppdrag

Skolans elever har tillgång till elevhälsa. Elevhälsan främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. God hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Egenvård i skolan

Ibland behöver ett barn eller en elev hjälp med en hälso- eller sjukvårdsåtgärd i skolan eller på fritidshemmet. Till exempel hjälp att ta läkemedel. Hälso- och sjukvårdsåtgärder som skolpersonal kan hjälpa eleven med kallas för egenvård.

Hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser

I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal och vissa undersökningar, som varierar utifrån elevens ålder. Syftet med hälsobesöken är att stärka elevernas hälsa och att tidigt upptäcka elever som behöver anpassningar och särskilt stöd för att nå utbildningens mål.

Relaterad information

Jobba i Göteborgs Stad

Möt medarbetare i elevhälsan

Inom elevhälsan arbetar många olika yrkesgrupper. Till exempel skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator, skolläkare. Här kan du läsa om vad de arbetar med.

${loading}