Till sidans huvudinnehåll

Drogförebyggande arbete i skolan

Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Undervisning som rör tobak, alkohol, narkotika

Alla elever har rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.

Film  en drogfri skola

Se filmen på knappt fyra minuter som beskriver hur skolans personal agerar för en drogfri skola. Filmen beskriver hur skolan ska agera vid misstanke om elev är påverkad i skolan. Filmen riktar sig till personal som arbetar i skolan men även till vårdnadshavare och elever.

Här kan du som elev och vårdnadshavare få hjälp utanför skolan

Omsorg och stöd

MiniMaria

Här hittar du information om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Där du kan få råd och tips.


CAN Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning www.can.se

Fakta om Cannabis  Cannabishjälpen 

Drugsmart Fakta om alkohol och droger 

Droger – Hur farligt är det?  
Tonårspodden, Poddtoppen.se

Tonåringar och alkohol Tonårsparlören 

Fakta om doping Dopingjouren 

Fakta om spelberoende Stödlinjen 

Umo Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen på olika språk Youmo Relaterad information

Så jobbar Nordlyckeskolan för att förebygga droger

”Elevernas förtroende är vår största styrka”. Nordlyckeskolan har i över 20 år arbetat med frågor som rör hälsa, alkohol, droger och tobak men också trygghet på skolan.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}