Till sidans huvudinnehåll

Skolfam


Skolfam är en nationell förebyggande arbetsmodell för elever som bor i familjehem.

Arbetsmodellen ska stärka förutsättningarna för att familjehemsplacerade elever ska nå goda skolresultat. Modellen ska också stärka samverkan mellan elevens skola, familjehemmet och socialtjänsten.

Forskning visar att familjehemsplacerade elever som grupp underpresterar i skolan. Forskning visar också att skolframgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att undvika utanförskap och ohälsa i vuxenlivet. Eftersom skolprestationer är något vi kan påverka finns Skolfam.

Så fungerar Skolfam 

Målgruppen för Skolfams arbete är Göteborgs Stads familjehemsplacerade barn som går i förskoleklass till och med årskurs 9. Skolsamarbetet startar när eleven går i förskoleklass-årskurs 7. Samarbetet gäller för elever som har en stabil familjehemsplacering. Skolfam arbetar inte med elever som tillhör den anpassade grundskolan (grundsärskolan).

Skolfam i Göteborg har tolv Skolfam-team. I teamen arbetar tolv psykologer och tolv specialpedagoger som tillhör grundskoleförvaltningen. I teamen arbetar också barnsekreterare och familjehemssekreterare från Göteborgs Stads socialförvaltningar.

Runt varje Skolfam-elev arbetar ett tvärprofessionellt team som består av psykolog, specialpedagog, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Teamet kartlägger elevens skolsituation och genomför en strukturerad uppföljning under elevens hela tid i grundskolan.

Målet med Skolfams insatser är att eleverna ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i grundskolan samt få behörighet ett nationellt gymnasieprogram efter årskurs 9. I förlängningen är målet att skapa goda förutsättningar för ett bra vuxenliv.

Skolfam gör skillnad

Skolfams resultat utvärderas varje år både nationellt och lokalt. Skolfam har mycket goda resultat där man kan se att elever som inkluderas i Skolfams arbetsmodell klarar grundskolan med godkända betyg i betydligt högre utsträckning än de utan Skolfam. Ungefär 25 % fler familjehemsplacerade elever klarar grundskolan när de ingår i Skolfam. Genom Skolfam-modellen har Göteborgs Stads familjehemsplacerade barn nått en måluppfyllelse i årskurs 9 som ligger nära snittet för alla barn i landet. Att klara grundskolan med godkända betyg är en väldigt stark skyddsfaktor och har en mycket stor påverkan på barnets framtid.

Läs mer om Skolfam här

Artikel i Vårt Göteborg om Skolfam

Skolfam hjälper barn i familjehem att lyckas bättre i skolan. Varje barn som får en insats från Skolfam får ett eget team som följer barnet under åren i grundskolan.

På allmänna barnhusets sida kan du läsa mer om Skolfam.

Här kan du få mer information om arbetsmodellen Skolfam och titta på en kort film som beskriver modellen.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Öppettider

${loading}