Till sidans huvudinnehåll

Om förskolan på finska


Här hittar du informationsmaterial om förskolan på finska. Det finns också en informationsfilm textad på finska.


Lasten oppiminen ja kehitys keskiössä

Esikoulussa lapsesi oppii uusia asioita ja kehittyy leikkimällä, luovalla tekemisellä ja tutkimalla itse asioita ryhmässä ja yhdessä aikuisten kanssa. Esikoulussa annettava koulutus on elinikäisen oppimisen perusta. Esikoulussa annetaan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta, joka haastaa lapset ja antaa heille virikkeitä. Lukemalla esikoulun opetussuunnitelman saat lisätietoa tavoitteistamme ja tehtävästämme. Opetussuunnitelma löytyy verkkosivulta skolverket.se.

Hauskaa, turvallista ja opettavaista

Esikoulussa lapsista pidetään huolta ja me teemme yhteistyötä kanssasi, jotta lapsesi tuntee olonsa turvalliseksi kanssamme. Täällä lapsia tuetaan kehittymään omien tarpeidensa pohjalta. Vaalimme leikillisellä tavalla lapsen uteliaisuutta ja halua oppia.

Lasten kiinnostukset, mielipiteet ja tarpeet vaikuttavat koulutuksen suunnitteluun.

Kun lapsesi aloittaa esikoulun

Oman lapsen jättäminen toisen huostaan ensimmäisen kerran voi herättää tunteita. Siksi esikouluaika aloitetaankin perehdyttämisellä sekä sinun että lapsesi kohdalla. Perehdyttämisen aikana voit tehdä kysymyksiä henkilökunnalle ja kertoa oman lapsesi tarpeista. Yhdessä tutkitte ja teette havaintoja esikoulun miljööstä ja opitte tuntemaan henkilökunnan ja uudet kaverit.

Me kehitämme esikoulua yhdessä

Esikoulun henkilökunta tekee läheisesti yhteistyötä kanssasi, jotta lapsestasi pidettäisiin hyvää huolta ja hän saisi mahdollisuuden kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Tarjoamme kehityskeskusteluja, joissa juttelemme yhdessä lapsesi viihtyvyydestä, tarpeista, kehityksestä ja oppimisesta. Vuoropuhelulle on olemassa monia muitakin tilaisuuksia ja foorumeita, jotka antavat sinulle mahdollisuuden osallistua. Voit vastata esikoulua käsittelevään kyselytutkimukseen joka vuosi. Vastauksesi helpottavat meitä parantamaan ja kehittämään toimintaa.

Kaikkien lasten yhtäläiset oikeudet

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan ympäristöön, jossa ei syrjitä eikä loukata ketään. Pyrimme aktiivisesti edistämään lasten yhtäläisten oikeuksien toteutumista ja vastustamme kaikenlaista loukkaavaa käytöstä. Jos haluat enemmän tietoa siitä, miten haluamme edistää yhtäläisen kohtelun periaatetta ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista, juttele asiasta lisää esikoulun henkilökunnan kanssa.

Oletko kiinnostunut lähialueesi esikouluista?

Onko tullut aika valita esikoulu? Verkkosivulla goteborg.se/forskola on tietoa kaikista Göteborgin kaupungin esikouluista ja niiden yhteystiedot. Toiset esikoulut toivottavat sinut tervetulleeksi informaatiotilaisuuksiin, toisiin esikouluihin voit taas itse soittaa ja varata vierailuajan. Olemme iloisia, jos otat meihin yhteyttä!

Paikka esikoulussa

» Täytettyään yhden vuoden, lapsesi voi olla esikoulussa, kun sinä olet töissä tai opiskelet.

» Jos olet vanhempainvapaalla lapsen sisaruksen vuoksi, lapsesi voi olla esikoulussa 15 tuntia viikossa. Jos olet työnhakija, voit valita pidätkö lapsesi esikoulussa 15 vai 25 tuntia viikossa. Esikoulu päättää miten valitsemasi aika jaetaan viikon sisällä.

» Sen vuoden elokuusta lähtien, jolloin lapsesi täyttää 3 vuotta, lapsella on oikeus maksuttomaan esikouluun 15 tuntia viikossa. Maksat siitä ajasta, joka ylittää 15 tuntia.

» Kouluvelvollisuus astuu voimaan sen vuoden syyslukukaudesta lähtien, jolloin lapsesi täyttää 6 vuotta. Silloin lapsi aloittaa peruskoulun esikoululuokan.

Esikoulut löytyvät verkkosivulta goteborg.se/forskola. Samalta sivulta voit myös hakea esikoulupaikkaa.

Esikoulun aukioloajat

Lapsesi aloittaessa esikoulussa sinun tulee ilmoittaa hänen aikataulunsa sovelluksessa IST Home Skola ottamalla lähtökohdaksi omat työaikasi ja matka-aikasi. Esikoulun aukioloajat ja työntekijöiden työajat perustuvat lasten oleskeluaikoihin. Jos joudut muuttamaan lapsesi esikouluaikoja, ilmoita siitä sovelluksessa tai kirjallisesti esikouluun vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Tilapäisiä muutoksia voit tehdä vuorokautta etukäteen. Jos lapsi tarvitsee paikan iltaisin, öisin tai viikonloppuisin, hän voi olla ympäri vuorokauden auki olevassa esikoulussa. Kun olet vapaana, myös lapsesi on vapaa..

Rajoitetut aukioloajat

Kesällä esikoulut ovat avoinna vain tiettyinä aikoina. On muutamia esikouluja, jotka ovat avoinna kesällä, jos lapsesi tarvitsee silloin hoitoa. Jotta esikoulun henkilökunnalla olisi mahdollisuus pitää yhteisiä, pätevyyden kehittämiseen tähtääviä koulutuspäiviä, esikoululla on muutama opintopäivä vuodessa. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ottaa vapaata opintopäivän yhteydessä, tarjoamme päivähoitoa tietyissä esikouluissa rajoitetussa määrin.

Verkkosivulta goteborg.se/forskola löydät ajankohtaiset lomat ja opintopäivät.

Dokumentointi

Huomioimme ja dokumentoimme lasten kehitystä ja oppimista esimerkiksi tekstin, kuvien, ääni[1]ja elokuvatallenteiden avulla. Dokumentoinnin kautta huomaamme mikä herättää lasten kiinnostuksen ja kuinka he oppivat eri yhteyksissä.

Se auttaa meitä koulutuksen muotoilemisessa ja kehittämisessä.

Unikum

Unikum on sovellus, jonka kautta voit seurata lapsesi arkea, kehitystä ja oppimista esikoulussa. Unikumista löydät esikoulua koskevia tietoja ja tärkeitä tiedotuksia. Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta. Voit kirjautua Unikumiin myös verkon kautta osoitteessa start.unikum.net.

Ateria – osa oppimista

Esikoulussa ateriat liittyvät osana lasten hoitoon ja pedagogiseen toimintaan. Esikoulussa tarjoillaan päivittäin aamiainen, lounas ja välipala. Ateriat on koostettu siten, että lapset saavat niistä noin 70 prosenttia päivittäisestä tarpeestaan, jos he syövät kaikki kolme ateriaa esikoulussa.

Göteborgin kaupungissa lapsille tarjoillaan ympäristöaterioita, jotka perustuvat kauden mukaan valittuihin ympäristömerkittyihin raaka-aineisiin, joihin sisältyy runsaasti vihanneksia ja palkokasveja.

Tarvitseeko lapsi erityisravintoa? Täytä siinä tapauksessa lomake, joka löytyy esikoulun verkkosivuilta.

Pähkinät ja maapähkinät kielletty

Pähkinöiden, maapähkinöiden, mantelin ja seesamin tuominen esikouluun ja niiden tarjoaminen on kielletty, koska ne voivat aiheuttaa vaikeita reaktioita allergikoille. Kielto on voimassa kaikissa esikoulun sisä- ja ulkotiloissa ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä.

Jos lapsesi sairastuu

Lasten täytyy olla terveitä jaksaakseen leikkiä ja osallistua esikoulun aktiviteetteihin. Jotta sairauksilta vältyttäisiin niin pitkälle kuin mahdollista, esikoulut noudattavat Länsi-Götanmaan alueen esikoulun hygieniahoitajan ohjeita.

Lapsesi pitää jäädä kotiin näissä tapauksissa

» Kun lapsi on niin väsynyt ja alavireinen, ettei hän jaksa olla mukana esikoulun tavallisissa aktiviteeteissa.

» Kun lapsella on kuumetta. Lapsella ei saa olla kuumetta vuorokauteen, ennen kuin tuot hänet esikouluun.

» Kun lapsella on tarttuva tauti, esimerkiksi hoitamaton nielutulehdus tai hän on saanut hoitoa alle kaksi vuorokautta.

» Kun lapsella on tulehtuneita haavoja tai vuotava ihottuma. Kun haavat ovat kuivuneet, lapsi voi mennä esikouluun.

» Kun lapsella on vatsatauti, johon liittyy oksentamista ja/ tai ripulia. Lapsi voi tulla esikouluun, kun hän on syönyt normaalisti eikä ole oksentanut eikä hänellä ole ollut ripulia kahteen vuorokauteen.

Tukea ja neuvoja

Esikoulussa kaikilla lapsilla pitää olla mahdollisuus kehittyä ja voida hyvin. Teemme yhteistyötä erityispedagogien, logopedien ja psykologien kanssa. Jos tiedät, että lapsesi tarvitsee erityistukea, ilmoita siitä hakiessasi esikoulupaikkaa.

Esikoulu tekee yhteistyötä myös lasten terveydenhuollon, sosiaalipalvelun, kirjaston, peruskoulun ja muiden sellaisten yksiköiden kanssa, joilla on yhteyksiä lapsiin ja perheisiin.

Göteborgin kaupunki ja Länsi-Götanmaan alue inspiroivat ja tukevat sinua vanhemmuudessasi esimerkiksi järjestämällä vanhem-paintapaamisia tai mahdollisuuden neuvontakeskusteluun sosionomin kanssa. Verkkosivulta goteborg.se/foraldrastod saat lisätietoa oman alueesi toiminnasta.

Vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuus Esikoulun henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus, eivätkä he saa kertoa lastasi koskevista henkilökohtaisista tiedoista ulkopuolisille. Henkilökunnalla on myös sosiaalipalvelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus. Se tarkoittaa, että kaikilla lasten ja nuorten parissa työskentelevillä on velvollisuus ilmoittaa välittömästi sosiaalipalveluun, jos he ammatti-roolissaan saavat tietää tai epäilevät lapsen kärsivän.

Kaikki lapset on vakuutettu

Kaikki Göteborgissa kirjoilla olevat lapset ja oppilaat on vakuutettu ympärivuorokautisten tapaturmien varalta aina 17. ikävuoteen asti tai niin kauan kuin oppilas käy lukiota. Vakuutus koskee ainoastaan tapa[1]turmia. Verkkosivulta goteborg.se/forskola löydät lisätietoa lapsi- ja oppilasvakuutuksista.

Esikoulumaksu

Maksat esikoulupaikasta maksun joka kuukausi. Maksun suuruus riip-puu kotitalouden kokonaistuloista. Verkkosivulla goteborg.se/forskola voit ilmoittaa tulotietosi tai muuttaa niitä ja saada tietoa maksun laskuperusteista.

Esikouluhallinto

Esikouluhallinnon vastuulle kuuluu noin 360 kunnallista esikoulua, 40 perhepäiväkotia ja 21 avointa esikoulua, joissa on yhteensä noin 25 000 lasta Göteborgissa. Hallinto vastaa myös vapaiden esikoulujen ja perhepäi-väkotien valvonnasta. Hallinnossa työskentelee kaikkiaan noin 8 900 työntekijää.

Informationsbroschyr på finska

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor om förskolan så kan du kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}