Till sidans huvudinnehåll

Ekonomisk hållbarhet i upphandlingar

Ekonomisk hållbarhet handlar i grund och botten om att uppnå sund konkurrens. Leverantörer ska inte få fördelar genom att bryta mot lagar och regler. Göteborgs Stad arbetar aktivt med sund konkurrens genom kontroller, utbildning och samverkan med andra myndigheter.

Sund konkurrens

Göteborgs Stad har ett aktivt arbete mot ekonomisk brottslighet och för sund konkurrens. Detta arbete innebär att leverantörer blir kontrollerade när de lämnar anbud på upphandlingar och tecknar avtal med Göteborgs Stad, men också att leverantörer granskas under avtalets gång.

De allra flesta leverantörer vill göra rätt för sig. Det finns dock risk att dessa leverantörer konkurreras ut av oseriösa företag som drar fördelar genom att bryta mot lagar och regler. Det kan handla om att inte betala rätt skatt, ha osunda arbetsvillkor eller bryta mot avtalade villkor.

Följden av detta blir att människor utnyttjas och far illa, samhället går miste om skatteintäkter samt att brottslighet gynnas och kan finansieras. En sund konkurrens ger stora vinster för både individ och samhället i stort. Därför behöver vi granska våra leverantörer.

Så granskar vi våra leverantörer

Vi granskar leverantörer både i samband med upphandlingar och under avtalstiden för att kontrollera att avtalsvillkor följs. Vilka kontroller som görs bestäms bland annat utifrån riskbedömningar vad gäller leverantör, bransch och förändringar i samhället. Detta kräver ett tätt samarbete inom Göteborgs Stad och med myndigheter som Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, polisen och Arbetsmiljöverket.

Så gör vi kontroller

Samordnade kontroller görs på arbetsplatser där upphandlade leverantörer genomför uppdrag för Göteborgs Stad. Exempelvis byggnadsarbete eller transporttjänster. Den samordnade kontrollfunktionen genomför kontroller både på Göteborgs Stads gemensamma avtal och efter överenskommelse på förvaltningars och bolags lokala avtal.

Kontrollerna görs i de branscher som ofta nämns som riskbranscher när det kommer till osund konkurrens, det vill säga där risken för arbetslivskriminalitet är stor. Till exempel byggbranschen, lokalvård, transport samt vård- och omsorg. Kontrollen görs oanmäld.

När arbetsplatskontrollen är gjord får den beställande verksamheten en rapport med både det som fungerar och eventuella avvikelser som kan följas upp med berörd leverantör. Det möjliggör åtgärder under pågående uppdrag, och blir ett sätt att löpande identifiera och åtgärda brister. 

Skattepengar ska inte gå till kriminella

Kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om innehåller så kan du kontakta inköps- och upphandlingsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Magasinsgatan 18A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.962572714466754,57.70361009363404] }, "properties":{ "title":"Inköps- och upphandlingsförvaltningen", "content":"Magasinsgatan 18A" } }]

Postadress

Box 1111
405 23 Göteborg

${loading}