Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Hållbarhet i upphandling

Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för cirka 26 miljarder kronor varje år. Upphandling är ett viktigt verktyg att påverka mot en hållbar utveckling. För att nå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet behöver våra leverantörer hjälpa till att bidra till bättre villkor för både naturen och människor.

Ekologisk hållbarhet

Klimat, kemikalier, ekologisk mat och cirkulär ekonomi är frågor som oftast är i fokus när vi ställer miljökrav i upphandlingar. Vårt miljöarbete styrs bland annat av Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och gemensamma miljökrav i samverkan med storstadsregionerna och Trafikverket.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar i grund och botten om att uppnå sund konkurrens så att leverantörer inte får fördelar genom att bryta mot lagar och regler. Göteborgs Stad arbetar aktivt med sund konkurrens genom kontroller av leverantörer, kunskapshöjande åtgärder och genom samverkan med myndigheter.
${loading}