Till sidans huvudinnehåll

Installera fettavskiljare

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du avskilja fettet innan det rinner ut i avloppsledningarna.

Det bästa sätt vi idag känner till för att avskilja fett från avloppsvattnet är att installera en fettavskiljare. Här kan du läsa hur du gör för att installera en fettavskiljare och vilka krav som gäller.

När du har installerat en fettavskiljare behöver du anmäla detta till både Kretslopp och vatten samt Stadsbyggnadsförvaltningen. Länkar till dessa två anmälningssidor finns längst ner på denna sida.

Inget fett i avloppet

Animaliskt och vegetabiliskt fett får inte hällas ut i avloppet. Fett som hälls ut i avloppet kan stelna och skapa stopp i avloppsrören och bilda giftigt svavelväte. Resultatet av detta kan bli källaröversvämningar eller utsläpp av orenat avloppsvatten som kan kosta fastighetsägare och den som orsakat stoppet mycket pengar. Svavelvätet omvandlas dessutom till svavelsyra som fräter sönder både betong och metalledningar. Har du en verksamhet där avloppsvatten innehåller fett måste du därför avskilja fettet innan det rinner ut i avloppsledningsnätet.

Vem ska ha fettavskiljning?

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste avskilja fettet från avloppsvattnet. Exempel på sådana verksamheter är:

 • Kök för servering av måltider, som värdshus, hotell, vägkrogar, restaurang, mottagningskök och gatukök, liksom sallads- och sushibarer och kaféer.
 • Anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning.
 • Storkök
 • Charkuteriaffärer
 • Bagerier
 • Lokaler för livsmedelstillverkning eller hantering av livsmedel.
 • Affärer med butiksgrillning eller manuell delikatessdisk.

Fettunna för frityrolja och spillfett

För till exempel frityrolja och annat rinnande fett ska du ha en tunna för vegetabiliskt och animaliskt fett. Detta fett får du absolut inte hälla i fettavskiljaren för då fylls fettavskiljaren direkt och fettet rinner ut i avloppet. Det finns företag som erbjuder kärl och som hämtar och återvinner ihopsamlat fett från verksamheter. Du kan hitta dem genom att söka på webben: du kan till exempel använda sökordet "fettåtervinning".

Krav på installationen

Ta hjälp av en auktoriserad VVS-installatör

För att få hjälp med alla steg, från dimensionering till installation av fettavskiljaren, vänd dig till en auktoriserad VVS-installatör. Auktoriserade installatörer följer Svensk Standard SS-EN-1825 vid arbetet och väljer en avskiljare som är godkänd och har rätt storlek. Sök auktoriserade installatörer på Säker Vatten

Lätt att tömma

När en fettavskiljare installeras är det viktigt att tänka på att den ska kunna tömmas på ett bra och enkelt sätt, och det är du som beställare som ska se till att det blir så. Kontakta gärna oss på Kretslopp och vatten tidigt i projekteringen för att för att få tips på hur fettavskiljaren kan installeras för att underlätta tömningen. Du behöver följa Arbetsmiljöverkets krav på bland annat arbetsmiljö vid tömning. Fettavskiljaren kan placeras utomhus eller inomhus.

Kontakta oss på Kretslopp och vatten när fettavskiljaren är installerad. Du hittar ett formulär för att anmäla din fettavskiljare längst ner på denna sida.

Vi kontrollerar att installationen uppfyller kraven och då kan du starta ett abonnemang för tömning.

Väg, trafik och bärighet

Det måste finnas en lämplig uppställningsplats för slambilen som tömmer avskiljaren. Platsen ska vara tillgänglig för slamsugningsfordon med axeltryck på 100 kN (10 ton) och det måste vara tillräckligt arbetsutrymme runt fordonet. Lastningsplatsen bör också ligga så att sugslangen inte behöver dras över trottoar eller liknande där människor kan skadas om slangen rör sig. Om det krävs tillstånd för att stanna på uppställningsplatsen så är det ditt ansvar att söka och betala dessa.

Så här installerar du en fettavskiljare

Placering utomhus

Fettavskiljaren grävs ner på överenskommen plats, inte djupare än 4 meter från markytan till avskiljarens botten, så att arbetsmiljön blir bra när den töms. Tänk på att maximal sughöjd är cirka 7 meter när du bestämmer uppställningsplats för slamsugningsfordonet.

Marken behöver göras hård cirka 1 meter runt om brunnen för att underlätta tömningen, bland annat eftersom utrustning för att öppna lock kräver fast och hårt underlag. När konstruktioner med två lock används ska båda locken vara lättöppnade. Vissa lock behöver öppnas med verktyg – kontrollera att verktygen finns hos entreprenören.

Avskiljaren ska placeras så att sugslangen från slambilen kan dras rakt fram (max 1 m i sidled) och utan att böjas runt hörn. Om avskiljaren placeras längre än 20 meter från slambilens uppställningsplats måste du själv dra fram egen sugledning eller slang. Portar och dylikt i slangvägen ska vara uppställbara.

I fettavskiljare bildas svavelväte som är giftigt. Det gör dessutom att betong vittrar och metaller korroderar. Detaljer som till exempel lock riskerar därför att bli sköra och gå sönder när avskiljaren använts några år. Tänk på att välja lätta och hållbara material.

Placering inomhus

För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljaren placeras i separat utrymme, avskilt från hanteringen och förvaringen av livsmedlen. Tömning får inte göras genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras och tömningspersonalen får inte heller gå genom sådana utrymmen. Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor om detta.

Fettavskiljaren ska placeras i ett ventilerat rum som har en temperatur på ungefär 20°C. Rummet ska vara utrustat med vattenslang med diametern 22 mm och bör ha golvbrunn. Eftersom vattnet ska användas för att spola sönder fettkakan vid tömning ska vattenslangen vara lättillgänglig och ha avstängningsventil med slangfattning (till exempel Lundgrens art nr 380–0). Dimensionen 22 mm gäller också för hela vattenledningen som vattenslangen fästs vid, och är viktig för att ge rätt tryck vid spolningen.

Ventilation för att få bort giftigt svavelväte

I fettavskiljare bildas giftigt svavelväte. Gränsvärdet för exponering är 10 ppm under 8 timmar. För att minska riskerna för exponering av svavelväte och minimera dålig lukt i lokalerna, rekommenderas starkt att forcerad ventilation installeras i rummet där fettavskiljaren placeras.

Om slambilen måste stå inomhus vid tömning, till exempel i ett p-hus eller på en lastgata, behövs forcerad ventilation för att vädra ut avgaser från fordonet.

Kopplingar, krökar, luckor och belysning

Varje krök på ledningen mellan fettavskiljaren och anslutningspunkten för slambilen gör att suglängden minskar eftersom krökar innebär motstånd för slambilens vakuumpump. På grund av detta är det inte lämpligt att ha en fast ledning längre än 40 meter. Den maximala sughöjden är cirka 7 meter. Ledningen behöver spännas fast så att den inte går isär vid sugning. Anslutningspunkten kan sitta i husfasaden och bör vara så nära slambilens uppställningsplats som möjligt.

Kopplingen i ledningens anslutningsdel till slambilen ska vara Ahlsell snabbkoppling (honkoppling modell 42/80, till exempel Lundgrens art:nr 3615-67680, Ahlsells art:nr 1621275, eller likvärdigt). Honkopplingen ska vara försedd med säkerhetsspärr på handtaget och gripklor och lock. Klorna monteras i position kl 6 och 12. Locket bör sitta fast ihop med kopplingen. 

Du kan också ladda ner eller skriva ut faktabladet för samma information:

Fettavskiljare för verksamheter 

Innan du sätter igång

Tänk på det här:

 • Installera innan du bygger om resten av köket
 • Välj rätt storlek på fettavskiljare för mängden avfall 
 • Säkra att den kommer åt att tömmas, inomhus och utomhus för spolbilen
 • Skapa en bra arbetsmiljö för de som tömmer

Här kan du läsa mer om tömning av fettavskiljare.

För att få hjälp med alla steg, från dimensionering till installation av fettavskiljaren, vänd dig till en auktoriserad VVS-installatör. 

Vi godkänner bara mindre så kallade bänkfettavskiljare i undantagsfall och därför ska du alltid kontakta oss innan du tänker installera en sådan.

Så här anmäler du installation av fettavskiljare

Du behöver anmäla din installation till både Kretslopp och vatten samt Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Anmäl installation av fettavskiljare till Kretslopp och vatten. Följ instruktionerna i formuläret.

Anmäl installation av fettavskiljare till Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Mejla oss om du har frågor

Mejla oss direkt på fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se om du har frågor om fettavskiljare.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}