Kontakt och öppettider till stadsbyggnadskontoret

På stadsbyggnadskontorets kundservice får du vägledning och svar på dina frågor.

Ny taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet från och med 010121

9 oktober 2020

Byggnadsnämnden har beslutat om en ny taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet som gäller från och med den 1 januari 2021. Den nya taxan ska vara rättvis och tydlig samt innebära att stadsbyggnadskontorets verksamhet ska vara helt avgiftsfinansierad. Den nya taxan gäller för nyinkomna ärenden efter årsskiftet.

Det som berörs är avgifterna som tas ut för exempelvis bygglov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter. De nya avgifterna baseras i högre grad på hur lång tid ett ärende tar att handlägga mot tidigare då avgiften baserades på yta.

Taxan för bygglovsärenden kommer att baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) standardmodell för taxa. SKR har tagit fram en modell som man beräknar avgifterna på och de kontrollerar löpande hur till exempel ändrad lagstiftning påverkar utformning och beräkning av taxan.

Målsättningen med den nya taxan är att verksamheten fullt ut ska vara avgiftsfinansierad. Detta innebär att ingen del av denna verksamhet på sikt kommer att finansieras med skattemedel.

Mer information om taxan och vad den innebär för dig som behöver använda någon av stadsbyggnadskontorets tjänster kommer inom kort.


Öppettider och telefonnummer

Reception för hela huset (stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret)

Helgfri vardag 8-16.30

Göteborgs Stads kontaktcenter

Telefonnummer: 031-365 00 00

Stadsbyggnadskontorets kundservice

Vår drop in på kundservice är inte öppen just nu utan vi svarar på dina frågor via mejl och telefon. 

Telefon: 031-368 19 60
Måndag-onsdag 10-12.30
Torsdag-fredag 10-11.30 

Mejl: kundservice@sbk.goteborg.se 

Telefonnummer inom stadsbyggnadskontoret

Telefontider: måndag-onsdag 10-12.30 samt torsdag-fredag 10-11.30 

Stadsbyggnadskontorets kundservice: 031-368 19 60

Nybyggnadskartegruppen: 031-368 17 99

Mätenheten: 031-368 16 06

Lantmäteriavdelningen: 031-368 19 61

Geodataavdelningen: 031-368 15 40

Adressregistret: 031-368 17 01

Avvikande telefon- och besökstider 2020

Stadsbyggnadskontoret är stängt på röda dagar. Dag innan röd dag stänger receptionen klockan 15.

Under följande dagar har vi stängt

Onsdag          1 januari        Nyårsdagen
Måndag         6 januari        Trettondedag jul
Fredag           10 april          Långfredagen
Måndag         13 april          Annan dag påsk
Fredag           1 maj           
Torsdag         21 maj          Kristihimmelsfärdsdag
Fredag           19 juni           Midsommarafton
Torsdag         24 dec          Julafton
Fredag           25 dec           Juldagen
Torsdag          31 dec          Nyårsafton
Fredag            1   jan           Nyårsdagen