Till sidans huvudinnehåll
Illustration av en person vid en laptop med headset omgiven av en mobil, surfplatta, pratbubblor, dokument och ett stoppur.

Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Vi guidar dig i frågor bygglov, stadsplanering och lantmäteri. Du kan även beställa handlingar eller ritningar via e-tjänsten beställ bygglovhandlingar.

Det här kan vi hjälpa till med

I kundservice svarar vi på frågor om bygglov, detaljplaner, anmälningspliktiga åtgärder, lantmäteriförrättningar och kartprodukter. När vi inte kan svara på dina frågor guidar vi dig till rätt person eller förvaltning.

Hur du läser och förstår en detaljplan

Detaljplanekartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokument som en kommun tar fram för att reglera användningen av mark och vattenområden.

Kartor från Jubileumsutställningen 1923

I samband med Göteborgs 300-årsjubileum arrangerades 1923 en jubileumsutställning. Till utställningen tillverkades kartor som skulle visa på hur Göteborg växt under åren, från 1790 till 1921. Nu kan du enkelt ta del av kartorna och förflyttas mellan då- och nutid.

Beställ bygglovhandlingar

Vi har digitala ritningar över byggnader inom Göteborg, ritningarna är underlag i bygglovärenden och har samlingsnamnet bygglovhandlingar.

Historiska kartor

Under 1800-talet flyttade människor från landsbygden in till städerna. Från början låg staden Inom Vallgraven inklusive Nordstaden, men växte därefter söder ut mot Avenyn. I samband med inkorporeringen av Majorna 1868, sökte sig människor även västerut.

Upphovsrätt för historiskt material

Handlingar, ritningar och kartor som du hämtar ut från arkivet eller laddar ner digitalt från stadens webbplats kan vara upphovsrättskyddat.

Kontakt och öppettider till stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Du är välkommen att kontakta oss via mejl och telefon.
${loading}