Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Illustration av en person vid en laptop med headset omgiven av en mobil, surfplatta, pratbubblor, dokument och ett stoppur.

Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Vi guidar dig i frågor bygglov, stadsplanering och lantmäteri. Du kan även beställa handlingar eller ritningar via e-tjänsten beställ bygglovhandlingar.

Har du skickat mejl som inte kommer fram?

13 april 2023

De gamla mejladresserna till tjänstepersoner som tidigare arbetade på fastighetskontoret, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret fungerar inte längre. Kontakta Kontaktcenter på 031-365 00 00 om du behöver hjälp med att hitta en persons nya mejladress.

Läs mer om ny organisation för stadsutveckling.

Det här kan vi hjälpa till med

I kundservice svarar vi på frågor om bygglov, detaljplaner, anmälningspliktiga åtgärder, lantmäteriförrättningar och kartprodukter. När vi inte kan svara på dina frågor guidar vi dig till rätt person eller förvaltning.

Hur du läser och förstår en detaljplan

Detaljplanekartan med bestämmelser är det juridiskt bindande dokument som en kommun tar fram för att reglera användningen av mark och vattenområden.

Boka vägledning i bygg- och planfrågor

Hos stadsbyggnadsförvaltningens kundservice kan du boka vägledning i bygg- och planfrågor med en kundhandläggare.

Beställ bygglovhandlingar

Vi har digitala ritningar över byggnader inom Göteborg, ritningarna är underlag i bygglovärenden och har samlingsnamnet bygglovhandlingar.

Kartor från Jubileumsutställningen 1923

Göteborg fick stadsprivilegier i juni 1621 och till stadens 300-års jubileum arrangerades en större utställning till stadens ära. Till jubileumsutställningen som hölls år 1923 lät staden trycka upp ett kartverk för att visa hur staden växt genom åren.

Historiska kartor

Under 1800-talet flyttade människor från landsbygden in till städerna. Från början låg staden Inom Vallgraven inklusive Nordstaden, men växte därefter söder ut mot Avenyn. I samband med inkorporeringen av Majorna 1868, sökte sig människor även västerut.

Upphovsrätt för historiskt material

Handlingar, ritningar och kartor som du hämtar ut från arkivet eller laddar ner digitalt från stadens webbplats kan vara upphovsrättskyddat.

Kontakt och öppettider till stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Du är välkommen att kontakta oss via mejl, telefon eller besök.
${loading}