Plan- och byggprojekt

Majorna - Bostäder i Fixfabriksområdet (Bostad2021)

Stadsdel Sandarna.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och utbildningsfunktioner vid Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Kungsladugård och Sandarna. Detaljplanen innebär ca 1000 nya lägenheter i en blandad stadsbebyggelse samt bättre kopplingar mellan Kungsladugård och Klippan. Detaljplanen är den första i genomförandet av programmet för Fixfabriksområdet med mera.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-11-06, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5432.

Modell över planområdet i Cityplanner >>
Modellen togs fram till samrådet och mindre justeringar har gjorts i planen sedan dess utan att den uppdaterats.
* Panorera genom att högerklicka och flytta musen.
* Zooma in eller ut genom att scrolla med musen.
* Rotera genom att hålla in ctrl och Alt och röra musen.
* Ställ dig på en plats för att titta därifrån genom att dubbelklicka på den platsen (kan vara på marken, i ett fönster etc)

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1578/15
Diarienummer FK
FN6684/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna, som är en del av Jubileumssatsningen

Handläggare

Markägare

Göteborgs stad, och privat

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området