Plan- och byggprojekt

Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård

Stadsdel Askim.

Syftet med att bilda naturreservat för Stora Amundön och Billdals skärgård är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Stora Amundön är ett omtyckt tätortsnära bad- och promenadområde. Här finns också grunda vikar och ålgräsängar som är värdefulla för fisk och andra havslevande djur och växter.

Vad händer just nu?

Naturreservatet är laga kraftvunnen (2020-10-08).

Karta

Status och handlingar

  1. Laga kraft.

    Om reservatsbeslutet inte överklagas kan det vinna laga kraft tre veckor efter det att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Reservatet och dess föreskrifter börjar då gälla.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0504/06

Handläggare